Säkra och trygga offentliga toaletter

Feministisk stadsplanering är ett kritiskt förhållningssätt vars ändamål handlar om att tillgodogöra olika samhällsgruppers behov i stadsutvecklingen. Målet är ett jämlikt och inkluderande samhälle, där alla samhällsgrupper får möjlighet att ta plats och påverka. Offentliga toaletter är ett exempel på en funktion som påverkar människors möjlighet att använda det offentliga rummet.

Under våren 2019 har Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört en kartläggning av de offentliga toaletterna i centrala Stockholm. Syftet har varit att undersöka hur säkra och trygga de offentliga toaletterna är, med fokus på kvinnors behov. Kartläggningen visar att kvinnor har sämre tillgång till offentliga toaletter, och att majoriteten av användarna är män. Stiftelsen Tryggare Sverige har därför tagit fram en checklista som kan användas för att säkerställa att offentliga toaletter blir tillgängliga för fler, och därmed bidra till att främja säkra, trygga och attraktiva offentliga platser för alla.

Läs skriften En feministisk offentlig toalett här