Säker och Trygg Stad

– Förutsättningar för ökad social hållbarhet och Agenda 2030

Skjutningar, sprängningar, bilbränder och en påtaglig otrygghet. Hur har vi hamnat i denna situation och vad kan göras för att vända utvecklingen? Vilken betydelse har den fysiska miljön för uppkomsten av brott och otrygghet? Hur används forskningen och hur tas den tillvara?

Inbjudan till nationell webbkonferens om trygghet i staden
– för Polismyndigheten, kommuner, fastighetsägare, centrumorganisationer m.fl.

En viktig del i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten, och därmed skapa förutsättningar för att få människor och företag att vilja etablera sig i en kommun, handlar om den fysiska utformningen av städer, stadsdelar, bostäder, offentliga rum etc. Länge var säkerhet- och trygghetsfrågor också en viktig del av stadsbyggandet. Genom att planera för en mix av funktioner och naturliga mötesplatser med en mänsklig närvaro skapades förutsättningar för säkra, trygga och attraktiva platser.

Under 1960-talet förändrades emellertid stadsplaneringen, vilket har varit en bidragande faktor till anonymitet, brottslighet och otrygghet. Boverkets prognoser pekar på behovet av många nya bostäder under de kommande åren. Nu gäller det att inte begå samma eller nya misstag.

För att sprida inspiration, utbyta idéer och öka kunskapen om möjligheterna till att minska brottsligheten och öka tryggheten i stadsutveckling i såväl nya som befintliga områden bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med Stockholms stad och Polisregion Stockholm, in till en konferens om hur vi bygger säkra och trygga städer.

Vid konferensen presenteras BoTryggt2030 som är en helt ny de facto-standard för att skapa säkra och trygga städer, stadsdelar och offentliga rum. BoTryggt2030 innehåller konkreta checklistor som beställare och ut-förare kan använda sig av för att göra medvetna val kopplat till säkerhet och trygghet vid utformningen av det offentliga rummet.

Medverkar under konferensen gör flera ledande experter inom området. Dessutom presenteras konkreta exempel på hur polisen, kommuner, fastighetsägare och andra aktörer kan arbeta för att säkerställa att frågor som rör säkerhet och trygghet beaktas både vid nyproduktion och i befintlig bebyggelse.

Se inbjudan och detaljerat program

När: Fredagen den 3 april 2020, kl. 09.00 – 17.00
Var: Online. Webbinarium via länk som skickas ut i samband med anmälan.
Kostnad: Kostnaden uppgår till 600 kr (exkl. moms).
Anmälan: Senast den 31 mars via formuläret nedan.

Anmäl dig här: Visa