Presentation av ny lärobok om "brottsoffer"

109

I dag presenterar Stiftelsen Tryggare Sverige en ny lärobok i Viktimologi (läran om offer) vid en internationell konferens om brottsdrabbade i Serbiens huvudstad Belgrad. Boken Crime Victims. International and Serbian Perspective har skrivits av forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren tillsammans med den serbiska professorn Vesna Nikolic’-Ristanovic’.

Syftet är att visa prov på den utveckling som skett i Sverige när det gäller lagstiftning, metodutveckling och forskning för att på så sätt möjliggöra för Serbien och andra länder i regionen att dra lärdom av de svenska erfarenheterna. Det gäller både beträffande möjligheter och svårigheter att utveckla frågor som handlar om hjälp, stöd och skydd år brottsdrabbade.