Placemaking in the Nordics

Otrygga eller outnyttjade stadsrum är välkända problem. Runtom i världen har metoden placemaking tillämpats för att råda bot på fenomenet – med häpnadsväckande resultat.

Inom projektet Placemaking in the Nordics har vi tagit del av lärdomar, experter och best practices, utforskat utmaningar och framgångsfaktorer och tillsammans tagit fram en gemensam, innovativ placemaking handledning anpassad till nordiska förhållanden.

Placemaking handlar om att tillvarata en plats tillgångar och potential för att öka människors välmående och affärsverksamheters möjligheter – och skapa en attraktiv, trygg plats, med starkare identitet och värdestegring hos fastighetsbeståndet som följd. Målsättningen är att skapa levande offentliga rum som bidrar till människors hälsa, lycka, trygghet och välmående.

Hur kan den metod som fungerat så väl i städer som New York, Tokyo och Bradford fungera hos oss i Norden? Genom både praktiska och teoretiska moment började vi 2019 att tillsammans i Placemaking in the Nordics – med deltagare från Sverige, Finland, Norge och Nederländerna undersöka hur placemaking kan anpassas till det nordiska klimatet och kontexten. Vi menade nämligen att det inte går att kopiera placemaking-konceptet rakt av, utan att det måste översättas till nordiska förhållanden så att det fungerar med vårt klimat, vår befolkningstäthet och kultur samt med våra planprocesser.

Nu har Placemaking in the Nordics – a guide to co-creating safe and attractive public spaces in the Nordic region lanserats, en handledning för att lyckas med platssamverkan i nordiska förhållanden. Handledningen vänder sig primärt till kommuner och fastighetsutvecklare som står inför utmaningen att skapa eller omvandla segregerade, otrygga och oinspirerade ytor till integrerade, hållbara och minnesvärda platser.

Ladda ned Handledningen här

Bakom detta samverkansprojekt står Stiftelsen Tryggare Sverige, Future Place Leadership och LINK arkitektur.