Placemaking in the Nordics

Otrygga eller outnyttjade stadsrum är välkända problem. Runtom i världen har metoden placemaking tillämpats för att råda bot på fenomenet – med häpnadsväckande resultat.

Placemaking handlar om att tillvarata en plats tillgångar och potential för att öka människors välmående och affärsverksamheters möjligheter – och skapa en attraktiv, trygg plats, med starkare identitet och värdestegring hos fastighetsbeståndet som följd. Målsättningen är att skapa levande offentliga rum som bidrar till människors hälsa, lycka, trygghet och välmående.

Hur kan den metod som fungerat så väl i städer som New York, Tokyo och Bradford fungera hos oss i Norden? Det ska vi ta reda på tillsammans i Placemaking in the Nordics – med deltagare från Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige. Vi tror nämligen att det inte går att kopiera placemaking-konceptet rakt av, utan att det måste översättas till Nordiska förhållanden så att det fungerar med vårt klimat, vår befolkningstäthet och kultur samt med våra planprocesser. Syftet med projektet är alltså att genom praktiska och teoretiska moment undersöka hur placemaking kan anpassas till det nordiska klimatet och kontexten.

Inom projektet kommer vi lära av genomförda placemaking-projekt och best practices, utforska utmaningar och framgångsfaktorer och tillsammans ta fram en gemensam, innovativ verktygslåda anpassad till nordiska förhållanden.

Bakom detta samverkansprojekt står Future Place Leadership, LINK arkitektur och Stiftelsen Tryggare Sverige.