Personrånen mot unga ökar

663

Antalet anmälda personrån mot barn, det vill säga personer under 18 år, ökar kraftigt i landet. Det visar siffror från Polisen. Sedan 2007 har en ökning skett med 80 procent. Rånarnas byte är ofta mobiltelefoner, dyra jackor eller exklusiva klockor. 

Enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå) har denna typ av personrån ökat i hela landet. Ökningen är dock störst i Skåne där rånen mer än fördubblats under de senaste åren. Mellan 2007 och 2010 ökade rånen mot personer under 18 år från 206 st till 456 st i Skåne. 

Personrån mot unga är en förhållandevis ny företeelse. Före 1998 var det framför allt medelålders män på väg hem från krogen som rånades, säger Magnus Lindgren, kriminolog och generalsekreterare för den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige.

Personrånen började öka i slutet av 1990-talet. Mellan 1998 och 1999 ökade personrånen på ett enda år med cirka 25 procent till följd av en våg av personrån där ungdomar rånade ungdomar. I samband med detta uppmärksammades att många unga brottsdrabbade blev utan hjälp, stöd och skydd.

Samtidigt visade undersökningar från Brottsförebyggande rådet att det fanns en grogrund för rasism och främlingsfientlighet vid denna typ av brott. Anledningen var att ungdomar med invandrarbakgrund är över­representerade bland gärningspersonerna medan det motsatta förhållandet gäller för de som drabbas. Denna typ av brott kan ytterst bli en grogrund för rasism och främlingsfientlighet.

Det är därför nödvändigt att skola, polis och socialtjänst verkligen ser till att unga som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd. Om den drabbade inte får detta finns risk för att dagens brottsdrabbade blir morgondagens gärningspersoner, säger Ann Hellströmer, ombudsman för unga brottsdrabbade vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs i form av en allmännyttig stiftelsen. Syftet är att bidra till att minska brottsligheten och säkerställa att alla som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd.