Ombudsman för brottsdrabbade

I Sverige har det under många år diskuterats att inrätta en särskild ombudsman som vid sidan av övriga ombudsmän ska arbeta för att tillvarata brottsdrabbades rättigheter. Trots många positiva mottaganden har statsmakterna inte förverkligat dessa tankar. Tryggare Sverige har därför beslutat att, inom ramen för stiftelsens verksamhet, inrätta en särskild funktion för detta ändamål kallad ”Tryggare Sveriges ombudsman för brottsdrabbade”.

Till att börja med ska ombudsmännen främst bedriva opinionsbildning för att flytta fram positionerna inom området. Detta innebär att ombudsmännen inte har möjlighet att fungera som ombud för enskilda brottsdrabbade. Men efterhand när ekonomiska medel säkerställs är ambitionen att också kunna driva enskilda ärenden.

Funktionen som ombudsman upprätthålls inledningsvis av generalsekreteraren Magnus Lindgren.