Ökning av anmälningar om våld mot män i nära relationer

Antalet anmälningar om våld mot män i nära relationer ökar. Det framgår av en ny rapport från tankesmedjan stiftelsen Tryggare Sverige som presenteras i dag vid ett seminarium under Nationella Brottsofferveckan 2016.

Under de senaste fem åren har antalet anmälda misshandelsbrott mot män i nära relationer ökat i Sverige. År 2010 gjordes 3 170 anmälningar till polisen, medan det år 2014 gjordes sammanlagt 3 514 anmälningar, en ökning med drygt tio procent.

Samtidigt som fler brott anmäls till polisen är personuppklaringen mycket låg. Av de sammanlagt cirka 16 900 anmälningar som gjordes under perioden 2010-2014 klarades endast cirka 1 700 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet, vilken motsvarar en personuppklaring på cirka 10 procent. Motsvarande när det gäller misshandelsbrott mot kvinnor i nära relationer är cirka 20 procent, vilket även det är en mycket låg siffra.

– Betydligt fler brott i nära relationer borde kunna klaras upp. Detta gäller inte minst misshandel mot män i nära relationer, säger personsäkerhetsexperten Peter Strandell (Stiftelsen Tryggare Sverige).

Resultaten visar också på stora geografiska skillnader när det gäller andelen personuppklarade brott. I Kronobergs län är personuppklaringen under den aktuella perioden 17 procent, medan den i Södermanlands län är endast 7 procent. Detta innebär att fler än dubbelt så många av de män som har anmält att de utsatts för misshandel i nära relation i Kronoberg jämfört med Södermanland har fått upprättelse i form av att gärningspersonen har ställts till svars.

– För att kunna förbättra arbetet med frågor som rör misshandel mot män i nära relationer är det helt nödvändigt att en gång för alla klara ut vilken förmåga som polis, åklagare och socialtjänst måste ha inom detta viktiga område. Den rapport som vi nu presenterar är vårt bidrag för att få till stånd en seriös diskussion istället för den vanliga retoriken om “mer utbildning”, ”bättre bemötande”, ”ännu mer samverkan” och ”ny lagstiftning”, säger Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige.

För att kunna utreda dessa brott och säkerställa att de drabbade får hjälp, stöd och skydd krävs att polis, åklagare och socialtjänst har förmåga i form av bland annat resurser.

– Enligt våra bedömningar krävs för polisens vidkommande åtminstone 90 årsarbetskrafter för att utreda samt 15 årsarbetskrafter för att hantera personsäkerhets- och brottsofferarbetet vid denna typ av våld mot män. Till detta kommer ett behov av åklagare motsvarande 20 årsarbetskrafter och 180 årsarbetskrafter inom socialtjänsten, säger Peter Strandell

Rapportens i korthet:

  • Under de senaste decennierna har kunskapen om kvinnors utsatthet för våld i nära relationer successivt ökat. Fortfarande är emellertid mäns utsatthet för våld i nära relation ett område som inte tilldragit sig samma intresse.
  • En analys av antalet anmälda brott avseende mäns utsatthet för misshandel i nära relationer visar att av de sammanlagt ca 16 900 brott som anmäldes under perioden 2010-2014, klarades endast ca 1 700 upp i den meningen att en gärningsperson kunde knytas till brottet. Det motsvarar en personuppklaring på endast 10 procent.
  • Det finns också stora geografiska skillnader. I Kronobergs län var personuppklaringsprocenten under den aktuella perioden 17 procent, medan den i Södermanlands län var endast 7 procent.
  • I snitt inkommer ca nio anmälningar om misshandel mot män i nära relationer i Sverige varje dag. År 2010 gjordes 3 170 anmälningar till polisen, medan det år 2014 gjordes sammanlagt 3 514 anmälningar. Vi ser alltså en ökning med drygt tio procent under perioden.
  • De personuppklarade misshandelsbrotten mot män i nära relationer har däremot varit i princip oförändrade under perioden 2010 till 2014.

Rapporten presenteras i samband med ett seminarium på Norra Latin i Stockholm måndagen den 15 februari klockan 13.00-14.00. Vid seminariet medverkar bl.a. utredaren Anna Frentzel (Brå), ordföranden Sören Sanz (Akillesjouren) och brottsförebyggaren Anna-Karin Sundén (Sollentuna kommun).

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.