Nytt poddavsnitt – Rikspolischef med licens att bestämma

590

I slutet av november 2014 utsågs Dan Eliasson till ny rikspolischef. Hans uppdrag är att leda svensk polis genom en av de största förändringarna inom statsförvaltningen i modern tid då Rikspolisstyrelsen och de 21 länspolismyndigheterna slås ihop till en samlad nationell myndighet. I det här avsnittet av Stiftelsen Tryggare Sveriges nya Podcast resonerar Dan Eliasson kring de utmaningar och hägrande målbilder som väntar.

Under de senaste åren har polisen kritiserats för att inte vara tillräckligt närvarande i lokalsamhället. Vissa kommuner är i det närmaste helt polisfria, samtidigt som det ofta finns poliser på centralorten. Lösningen har varit att kommunerna själva fått tagit ansvar för och bekostat ordningshållningen, vilket innebär att kommuninvånarna betalar dubbelt. Det har också ifrågasatts varför det många gånger är de yngsta och minst erfarna poliserna som finns i de mest utsatta områdena.

I detta sammanhang är Dan Eliasson mycket tydlig: – Resurserna ska “tryckas ut” och “balanseras om”, vilket rimligtvis innebär att poliser måste flyttas så att de finns längst ut i organisationen. Men hur ska det gå till i praktiken? Och räcker verkligen resurserna? Hur ser utmaningarna ut?

I podden kommenterar rikspolischefen även arbetet mot organiserad brottsligheten och Rikskriminalpolisens rapport om kriminella nätverk, något som är aktuellt med tanke på dödsskjutningarna på Hisingen i Göteborg.

I det här avsnittet medverkar rikspolischefen Dan Eliasson och generalsekreteraren Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige). Programledare är Tom von Sivers.

Här är en länk till Podcasten: http://tsv.wpengine.com/005-framtidenspolis

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.