Ny tjänst för att förebygga och hantera inbrott – Märk-DNA

305

Varje dag utsätts många personer för mängdbrott i form av bl.a. bostadsinbrott. Nu har vi tillsammans med säkerhetsföretaget Eurosafe utvecklat en tjänst vid namn SmartWater MärkDNA som syftar till att förebygga inbrott samt att hjälpa de drabbade att hantera de praktiska och känslomässiga konsekvenserna.

Bostadsinbrott drabbar dagligen ett stort antal människor. Hittills har den drabbade varit hänvisad till polisen, som av olika skäl ofta lagt ned anmälan i ett tidigt skede.

– Att anmäla denna typ av brott till polisen är även fortsättningsvis viktigt, men tyvärr har polisen inte alltid den förmåga i form av resurser, organisation etc. som krävs för att arbeta professionellt med denna typ av anmälningar, säger generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Konsekvensen av detta är att de som drabbas av denna typ av brott ofta blir utan hjälp, stöd och skydd. Det är allvarligt då bostadsinbrott är ett mycket integritetskränkande brott som vid sidan av stora ekonomiska förluster ofta ger upphov till otrygghet, rädsla och förtvivlan.

– Vi är därför glada att tillsammans med Eurosafe kunna presentera en ny tjänst för att förebygga bl.a. bostadsinbrott. Vår förhoppning är att personer som utsatts för denna typ av integritetskränkande brott genom SmartWater MärkDNA ska få såväl hjälp att få tillbaka stulet gods som stöd att hantera konsekvenserna, säger Magnus Lindgren.

Initialt kommer ett helt nytt specialanpassat SmartWater-paket att släppas – SmartWater Privat paket Tryggare Sverige. Paketeringen är unik i sitt slag då kunden erbjuds både brottsförebyggande stöldskyddsmärkning via SmartWater samt även brottsofferstöd via Stiftelsen Tryggare Sverige om, mot förmodan, det värsta trots allt inträffar.

– Vi ser Stiftelsen Tryggare Sverige som en mycket bra samarbetspartner då våra gemensamma erfarenheter och tjänster kompletterar varandra fantastiskt bra och erbjuder marknaden en unik kombination av brottsförebyggande effekt samt brottsofferstöd vid behov. Vi kan tillsammans med Tryggare Sverige utveckla konceptet SmartWater MärkDNA till nästa nivå, något som känns mycket stimulerande, säger Björn Mannering, Vd Eurosafe Security Solutions AB.

Vidare säger Magnus Lindgren att:

– Det finns många dysterkvistar som bara pratar om problemen. Men vi gör någonting åt det. Det här kanske inte är den enda lösningen men det är i alla fall ett nytt sätt att komma till rätta med denna typ av brott samtidigt som de drabbade erbjuds hjälp och stöd.

För mer information, kontakta generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige) på info@tryggaresverige.org eller 08 29 20 00 eller VD Björn Mannering (Eurosafe Security Solutions AB) på bm@eurosafe.se eller 0155–46 06 03

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.