Nationella Brottsofferveckan 2020

Hat, hot och trakasserier ökar, vad kan göras?

När: Torsdag 20 februari, kl. 10.00 – 12-00
Var: Norra Latin, Stockholm
Kostnad: Deltagande är gratis