Myter om brott & (o)trygghet – en ny podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige

511

Våldet ökar, otryggheten sprider ut sig och straffen är för milda. Uppfattningarna och ”tyckandena” är många när det kommer till frågor som handlar om brott, trygghet och brottsförebyggande arbete. Men hur ser det egentligen ut? Och vad kan göras för att minska brottsligheten, öka tryggheten och säkerställa att de som drabbas av brott får hjälp, stöd och skydd?

I Stiftelsen Tryggare Sveriges nya Podcast utmanar vi några av de missuppfattningar, myter och rena vanföreställningar som finns i samhället.

– I en serie program kommer vi intervjua politiker, makthavare, experter m.fl. för att få en bild av brottsligheten och otryggheten i Sverige samt vad som kan göras för att komma till rätta med situationen i våra kommuner, bostadsområden och skolor etc., säger generalsekreterare Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.

Podcasten genomförs av journalisten Tom von Sivers och forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren, som också är generalsekreterare för Stiftelsen Tryggare Sverige.

I den första podcasten möter vi Göran Kellner, utredningschef på If och f.d. polis, som resonerar kring försäkringsbolagens roll i det lokala brottsförebyggande arbetet.

Varje år begås hundratusentals så kallade vardagsbrott i Sverige. Det handlar om allt från cykel- och bilstölder till bostadsinbrott. Konsekvenserna för de drabbade är ofta omfattande i form av ekonomiska förluster, praktiska problem och olika känslomässiga reaktioner. Till det kommer att endast en försvinnande liten andel klaras upp av polisen. Det innebär att denna typ av brott ofta reduceras till en fråga mellan den drabbade och dennes försäkringsbolag.

– Försäkringsbolaget If är ett av flera stora försäkringsbolag som på olika sätt utvecklar försäkringslösningar och bedriver kampanjer för att försöka minska denna typ av brottslighet. Men vilket incitament har egentligen försäkringsbolagen för att minska vardagsbrotten, säger Magnus Lindgren.

Här är en länk till Podcasten: http://tsv.wpengine.com/001-vardagsbrott

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.