Ny tjänst! En kostnadsfri kvalitetsgranskning av ditt nedlagda bedrägeriärende

Är du en privatperson som blivit utsatt för ett bedrägeribrott? Anmälde du brottet till Polisen men fick din anmälan direktavskriven eller din förundersökning nedlagd?

Då kan den här kostnadsfria tjänsten vara något för dig!

Med startdatum 1 mars 2021 erbjuder Tryggare Sverige dig en kvalitetsgranskning av beslutet som du fått från Polisen.

Såhär går det till:

  • Du sänder in underlaget (anmälan, eventuellt övriga handlingar i ärendet och beslutet från Polismyndigheten) till Tryggare Sverige genom ett e-postmeddelande till utredning@tryggaresverige.org
  • Tryggare Sverige granskar underlaget, bedömer om det faller inom ramen för tjänsten och ser om något behöver kompletteras. Du kan i detta skede bli kontaktad av Tryggare Sverige för att förtydliga eller på annat sätt bistå oss med information.
  • Tryggare Sverige granskar ditt ärende och gör en bedömning om beslutet du fått håller den kvalitet som det ska enligt de regler som finns om förundersökningar i Sverige.
  • Tryggare Sverige återkopplar till dig om beslutet verkar vara korrekt eller inte och informerar dig även om rättigheten du har att begära en överprövning av beslutet.

Frågor?
Eventuella frågor besvaras av Marie Wallin, Tryggare Sverige, på följande e-postadress: marie.wallin@tryggaresverige.org

Disclaimer
Denna tjänst är kostnadsfri och Tryggare Sverige behandlar ärendena i den ordning som de inkommer och utifrån Tryggare Sveriges resurser.

Denna tjänst har möjliggjorts genom ett samarbete med mySafety Försäkringar AB.

Läs mer under respektive rubrik nedan

Bakgrunden till tjänsten
Visa

Målgrupp/avgränsning
Visa

Dokumentationsunderlaget för granskningen
Visa