Att driva svenska BID-modeller – platssamverkan för att skapa säkra, trygga och attraktiva platser

Hur skapas offentliga platser där alla är välkomna? Varför är det viktigt med platssamverkan? Hur ska platssamverkan med BID-inspiration organiseras och drivas? Vilka internationella och nationella erfarenheter finns och vilka är framgångsfaktorerna? För att sprida inspiration, utbyta idéer och öka kunskapen vad gäller Business Improvement Districts bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en nationell konferens om platssamverkan.

Under de senaste åren har mycket av samhällsdebatten kretsat kring frågor som rör terrorbrott, våldsbejakande extremism, grov organiserad brottslighet och kriminella gäng i utsatta områden. Samtidigt är det påtagligt hur lite uppmärksamhet som riktats mot andra typer av brott som framför allt påverkar människors trygghet i vardagen. Det gäller livskvalitetsbrott i form av exempelvis ungdomsgäng som stör ordningen, skadegörelse, klotter, nedskräpning, offentlig urinering, förtäring av alkohol på platser med alkoholförbud, etc.

Ett sätt att skapa säkra, trygga och attraktiva platser där människor bor och verkar är genom så kallad Offentlig- Privat Platssamverkan. Det handlar om att fastighetsägare, kommunen och andra aktörer går samman i en fristående, icke-vinstdrivande organisation och tar gemensamt ansvar för ett lokalt avgränsat område. Arbetet handlar om att skapa en levande och attraktiv miljö genom att ta ansvar för renhållning, säkerhet, planteringar, evenemang, design, belysning, förtäring etc. på en plats.

Vid konferensen deltar ett stort antal forskare och praktiker som delar med sig av sina erfarenheter. Bland de medverkande finns VD Ethan Kent från Project for Public Spaces (USA), fil.dr. Anke Schroeder från Hannovers universitet (Tyskland), brottsförebyggaren Marcel Zethoven från VAZ Global (Nederländerna) och VD Derek Bock från Central City Improvement District (Sydafrika).

Anmälningsformulär