Kommunalt brottsförebyggande arbete

Varför tillåts vissa kommuner förbise betydelsen av det brottsförebyggande arbetet?

Idag saknar kommunerna ett lagstadgat ansvar att arbeta med brottsförebyggande frågor. En konsekvens av detta är att det brottsförebyggande arbetet ser mycket olika ut i Sveriges 290 kommuner. Vissa kommuner saknar helt förmågan i form av resurser, utbildning, kompetens, organisation, system, processer etc. att förebygga brott, medan andra kommuner bedriver ett aktivt och väl fungerande brottsförebyggande arbete. Denna brist på likvärdighet finns trots att det är kommunerna som tillhandahåller några av de viktigaste verktygen för det brottsförebyggande arbetet. 

Stiftelsen Tryggare Sverige har under lång tid drivit kravet att lagstiftning om ett kommunalt brottsförebyggande arbete bör införas. Under det gångna året har fler och fler politiker erkänt att behovet finns men det är hög tid att gå från ord till handling.

Valet 2018 bör vara startskottet för ett mer professionaliserat kommunalt brottsförebyggande arbete!