Kartläggning visar att det är vanligt med hot inom fotbollen

520

Kartläggning visar att det är vanligt med hot inom fotbollen

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterade för cirka en månad sedan en omfattande kartläggning av förekomst av våld, hot och trakasserier inom idrotten. Resultatet visar att det är vanligt med hot inom fotbollen, och då framför allt mot VD, klubbdirektörer och sportchefer. Hela 42 procent av dessa kategorier uppger att de under en ettårsperiod utsatts för någon form av våld, hot eller trakasserier (se bifogad redovisning).

Kartläggningen, som genomfördes på uppdrag av Kulturdepartementet, består av en enkätundersökning och ett stort antal djupintervjuer med företrädare för ett tjugotal föreningar i de två högsta divisionerna inom fotbollen och ishockeyn i Sverige.

– Tyvärr kan vi med sorg konstatera att hoten mot Tommy Jacobson och Magnus Pehrsson, ordförande respektive tränare i Djurgården fotboll, inte är isolerade händelser. Bilden var till och med värre än vad vi hade anledning att tro när vi åtog oss uppdraget, säger Magnus Lindgren, Generalsekreterare vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

– En vanlig uppfattning som framkommer i vår kartläggning är att man inom fotbollen under lång tid varit alltför passiv och att det finns en uppgivenhet när det gäller våld, hot och trakasserier. Det är därför oerhört viktigt att hela fotbolls-Sverige, men framför allt Djurgården som via den så kallade Djurgårdsandan försökt att skapa en positiv supporterkultur, nu går samman och i ord och handling fördömer dessa händelser, säger Thomas Ahlskog, utredare vid Stiftelsen Tryggare Sverige.

För ytterligare information
kontakta generalsekreteraren Magnus Lindgren, telefon 08-29 20 00/070-510 29 84 eller utredaren Thomas Ahlskog, 08-29 20 00/070-328 62 31.

Om Stiftelsen Tryggare Sverige  

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brotts­drabbade och att främja utveck­lingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.