Kampen mot brott: Det krävs chefer med visioner och mod

808

Kampen mot brott: Det krävs chefer med visioner och mod

Efterkrigstidens USA kännetecknas av en ökad brottslighet och minskad trygghet. I många städer, däribland New York, blev situationen ohållbar med cirka 2000 mord varje år, utbrända byggnader, minskade fastighetsvärden och en uppgivenhet bland de drabbade.

Sedan 1990-­talets början har den anmälda brottsligheten i New Yorks fem stadsdelar (boroughs), Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn och Staten Island, minskat med cirka 80 procent. Staden har färre mord per invånare än år 1961, men nedgången sker på bred front och inkluderar våldtäkter, misshandel, rån, inbrott, bilstölder och brott som begås i skolorna. Enligt federala polisen FBI räknas New York i dag som en av USA:s säkraste städer.

– Samtidigt som situationen i New York och i många andra amerikanska städer har förbättrats, har utvecklingen i Sverige varit den motsatta. Under de senaste decennierna har den anmälda brottsligheten ökat med över 20 procent och även om förklaringen delvis handlar om en ökad anmälningsbenägenhet står vi inför ett nytt Sverige där grova våldsbrott, skottlossningar, gängbråk etc. är vardag i vissa bostadsområden, säger ordförande Karl-Åke Pettersson, Stiftelsen Tryggare Sverige.

I reportageserien skildras de gångna årens brottsförebyggande arbete i New York relaterat till den svenska utvecklingen, som för närvarande i princip uteslutande handlar om hur polisen ska vara organiserad (se bifogad fil).

– Den minskade brottsligheten i New York förknippas ofta med fler poliser, hårdare tag och nolltolerans. De experter som kommer till tals i denna reportageserie talar emellertid istället om accountability (ansvarsutkrävande), chefskap och samverka. Det är också här möjligheterna till framgång finns i vårt land, säger forskaren och f.d. polisen Magnus Lindgren, Stiftelsen Tryggare Sverige.