Laddar Evenemang

Tidigare Evenemang

Evenemang Search and Views Navigation

oktober 2017

Samhälssbyggnadsdagarna

2017-10-11 kl. 08:00 - 2017-10-12 kl. 17:00

Cornelis Uittenbogaard föreläser vid samhällsbyggnadsdagarna.   Läs mer här  

Mer information »

Studieresa till Wien

2017-10-15 - 2017-10-18

Trygghet är grunden för att ett samhälle ska vara socialt hållbart och attraktivt att leva i. Genom arkitektonisk gestaltning och medvetna val i utformningen av den fysiska miljön går det att bygga säkra och trygga platser och stadsmiljöer. En förutsättning är dock att det finns ett tydligt mål i stadsbyggnadsprocessen som säkerställer städer som är inkluderande och hållbar för alla. Med ett feministiskt perspektiv i stadsplanering läggs större vikt på att planera rätt för kvinnor. För, bygger vi en stad för kvinnor så skapas en…

Mer information »

Frukostseminarium

2017-10-25 kl. 08:00 - 09:00

Frukostseminarium Stiftelsen Tryggare Sverige och City i Samverkan bjuder in till ett frukostseminarium onsdagen den 25 oktober på temat “Sex månader efter terrorattacken i Stockholm - har vi ett nytt City?” Vid frukostseminariet pratar vi om utvecklingen och erfarenheterna sedan terrorattacken; hur har terrorattacken påverkat Stockholm City och hur ser framtiden ut? Vid seminariet medverkar säkerhetschefen Jesper Ackinger (Stadsledningskontoret), VD Per Eriksson (City i Samverkan), säkerhetschefen Markus Sedenberg (Jernhusen) samt säkerhetschefen Erik Nylund (AMF Fastigheter). Evenemanget är gratis  Läs mer och…

Mer information »

november 2017

Debattkväll

2017-11-06 kl. 17:00 - 19:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map

Konferens

2017-11-09

I syfte att sprida inspiration, utbyta idéer och öka kunskapen om möjligheterna till att minska brottsligheten och öka tryggheten i stadsutveckling bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en konferens om hur vi bygger säkra och trygga städer (se inbjudan). Under de senaste åren har det svenska samhället genomgått stora förändringar som inneburit att säkerhet och trygghet har kommit att bli några av de viktigaste politiska frågorna. Bakgrunden är nya utmaningar i form av en grövre och mer organiserad brottslighet, omfattande gängkriminalitet och en påtaglig…

Mer information »

Workshop “Säkra platser”

2017-11-10

Tryggare Sverige deltar i workshop "säkra platser" anordnad av KTH. Läs mer här

Mer information »

Smarta städer

2017-11-22 - 2017-11-23

Cornelis Uittenbogaard deltar vid konferensen "Smarta städer" och presenterar bl. a. projektet BoTryggt2030. Läs mer här

Mer information »

december 2017

Lokalt förebyggande arbete mot organiserad brottslighet

2017-12-04 kl. 17:00 - 19:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map

Välkommen till debattkväll! Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll nummer 88 på Pressklubben i Stockholm den 4 december med temat ”Lokalt förebyggande arbete mot organiserad brottslighet". Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) tyder såväl den officiella kriminalstatistiken som olika så kallade offerundersökningar på att vissa mängdbrott minskar. Det gäller i första hand brott som drabbar människor i vardagen i form av bilbrott och våld i offentlig miljö. Samtidigt beskriver polisen att den grova och organiserade brottsligheten har fått fäste även i mindre städer och…

Mer information »

Gäller svensk lag i city?

2017-12-06 kl. 08:00 - 17:00

Välkommen till frukostseminarium! Stiftelsen Tryggare Sverige och City i Samverkan bjuder in till ett frukostseminarium onsdagen den 6 december på temat “Gäller svensk lag i City?” Under senare år har rapporterna om brott och otrygghet i Stockholm city ökat. Vid frukostseminariet pratar vi om situationen och utmaningarna i City, bl.a. med fokus på tillämpningen av ordningslagen. Vid seminariet medverkar oppositionsborgarråd Anna König Jerlmyr (M), VD Per Eriksson (City i Samverkan), kommissarie Peter Enell (Polisregion Stockholm), ledarskribent Per Gudmundson (SvD) och…

Mer information »

januari 2018

Är våld och hot i arbetslivet vår nya vardag?

2018-01-15 kl. 17:00 - 19:00

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll nummer 89 på Pressklubben i Stockholm den 15 januari med temat ”Är våld och hot på arbetsplatsen vår nya vardag?"  Under hösten har det vid ett flertal tillfällen förekommit rubriker om hot och våld på flera av landets akutmottagningar. Är detta ett nytt och allt mer ökande problem eller har det förekommit länge? Hur ser det ut inom andra yrkeskategorier? Vad kan göras för att förebygga våld och hot i arbetslivet? Vid debattkvällen…

Mer information »

Brottsförebyggande Nätverksträff

2018-01-25 kl. 13:00 - 2018-01-26 kl. 14:30
Best Western Time Hotel, vanadisvägen 12
Stockholm, Sverige
+ Google Map

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till nätverksträff för personer med ett brottsförebyggande uppdrag. Syftet med nätverksträffen är att erbjuda ett tillfälle till personer från hela Sverige, att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vid nätverksträffen medverkar bland annat f.d. stadsminister Fredrik Reinfeldt (Trygghetskommissionen), kommunalråd Ulrika Falk (Norrtälje kommun, S) och utvecklingsledare Emma Färje Jones (Skanska). Inom ramen för det nationella brottsförebyggande nätverket har Stiftelsen Tryggare Sverige arrangerat ett stort antal nätverksträffar där fokus har legat på att lyfta hur det…

Mer information »

februari 2018

Nationella Brottsofferveckan 2018

2018-02-19 kl. 08:00 - 2018-02-23 kl. 17:00
Norra Latin, Drottninggatan 71b
Stockholm, 111 36
+ Google Map

mars 2018

Frukostseminarium

2018-03-16 kl. 08:00 - 09:15
Hotell Scandic Clara, Slöjdgatan 7
Stockholm, Sverige
+ Google Map

Kampen mot brottsligheten - vem har ansvaret? Stiftelsen Tryggare Sverige och City i Samverkan bjuder in till ett frukostseminarium fredagen den 16 mars på temat “Kampen mot brottsligheten - vem har ansvaret?” Vid frukostseminariet pratar vi om kampen mot brottsligheten och vem som har ansvaret. Är det endast en polisiär uppgift? Vilken roll har kommunerna? Vad kan näringslivet och civilsamhället göra? Kan den så kallade Fasteorin vara en väg framåt? Vid seminariet medverkar forskaren Lars Korsell (Brå), lokalpolisområdeschef Ulf Merlander…

Mer information »

Debattkväll

2018-03-19 kl. 17:00 - 19:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map
Mer information »

april 2018

Trygghet i fokus – erfarenheter från trygghetsarbete och trygghetsmätningar

2018-04-16 kl. 17:00 - 19:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map

Välkommen till debattkväll Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll no 91 på Pressklubben i Stockholm den 16 april på temat ”Trygghet i fokus - erfarenheter från trygghetsarbete och trygghetsmätningar”. Hur ser det egentligen ut i Sverige bortom politisk retorik och tidningsrubriker? Ökar otryggheten, eller är det precis tvärtom? Går det överhuvudtaget att mäta trygghet? Varför är det viktigt att mäta? Hur ska det göras bäst utifrån våra behov? Vilka erfarenheter finns? Vid debattkvällen medverkar bland annat docent…

Mer information »

maj 2018

Feministisk stadsplanering – så skapar vi en trygg och inkluderande stad

2018-05-03
Norra Latin, Drottninggatan 71b
Stockholm, 111 36
+ Google Map

Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till en internationell konferens med fokus på feministisk stadsplanering. Syftet med konferensen är att erbjuda personer från hela Sverige en möjlighet att träffa kollegor för ömsesidigt erfarenhetsutbyte och kompetensutveckling. Vid konferensen medverkar bland annat jämställdhetsintegreringsexperten Eva Kail, professorn Franziska Ullmann och forskaren Cornelis Uittenbogaard. En viktig faktor som ökar tryggheten på en plats är en ökad jämställdhet. Den Nationella Trygghetsundersökningen visar att fler kvinnor uppger att de är otrygga i det offentliga rummet, jämfört med män. Dessutom används vanligtvis…

Mer information »

Debattkväll

2018-05-14 kl. 17:00 - 19:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map
Mer information »

Ordning och reda i staden – vem ansvarar för ordningshållningen?

2018-05-16 kl. 08:00 - 09:15
Hotell Scandic Clara, Slöjdgatan 7
Stockholm, Sverige
+ Google Map

juni 2018

Bostadsinbrott – ett olösligt problem?

2018-06-11 kl. 17:00 - 19:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll nummer 92 på Pressklubben i Stockholm den 11 juni med temat ”Bostadsinbrott - ett olösligt problem?". Under debattkvällen medverkar bland annat superintendent Nicholas Davies (New Scotland Yard). Att bli utsatt för ett inbrott i sitt hem eller fritidshus innebär en kränkning av den personliga integriteten. Vid inbrott är det inte enbart den som registreras som målsägande i juridisk mening som är att betrakta som ”brottsoffer”, utan hela hushållet drabbas, såväl…

Mer information »

juli 2018

Almedalen 2018

2018-07-02 kl. 08:00 - 2018-07-06 kl. 17:00
Almedalen, 500 Strandvägen södra
Visby, Sverige
+ Google Map
Mer information »

Almedalens trevligaste mingel!

2018-07-03 kl. 20:00 - 22:00
Almedalen, 500 Strandvägen södra
Visby, Sverige
+ Google Map

september 2018

Debattkväll

2018-09-03 kl. 17:00 - 19:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Fokus är på att skapa ett öppet klimat där aktörer från samtliga sektorer ska kunna mötas och diskutera dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt. Mer information om debattkvällen den 3 september kommer. Om du vill anmäla dig redan nu och säkerställa din plats, kan du göra det via formuläret nedan.   Jag vill anmäla mig till debattkvällen den 3 september!  

Mer information »

oktober 2018

Debattkväll

2018-10-01 kl. 17:00 - 19:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Fokus är på att skapa ett öppet klimat där aktörer från samtliga sektorer ska kunna mötas och diskutera dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt. Mer information om debattkvällen den 3 september kommer. Om du vill anmäla dig redan nu och säkerställa din plats, kan du göra det via formuläret nedan.   Jag vill anmäla mig till debattkvällen den 1 oktober!

Mer information »

november 2018

Debattkväll

2018-11-05 kl. 17:00 - 19:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Fokus är på att skapa ett öppet klimat där aktörer från samtliga sektorer ska kunna mötas och diskutera dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt. Mer information om debattkvällen den 3 september kommer. Om du vill anmäla dig redan nu och säkerställa din plats, kan du göra det via formuläret nedan.   Jag vill anmäla mig till debattkvällen den 5 november!

Mer information »

december 2018

Debattkväll

2018-12-03 kl. 08:00 - 17:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map

Viktimologiskt Nätverk anordnar med jämna mellanrum debattkvällar vars teman berör frågor som rör brottsdrabbade samt brottsförebyggande arbete. Fokus är på att skapa ett öppet klimat där aktörer från samtliga sektorer ska kunna mötas och diskutera dessa komplexa samhällsfrågor på ett avslappnat sätt. Mer information om debattkvällen den 3 september kommer. Om du vill anmäla dig redan nu och säkerställa din plats, kan du göra det via formuläret nedan.   Jag vill anmäla mig till debattkvällen den 3 december!

Mer information »

november 2019

Utbildningsdag: BoTryggt2030 – trygghetsskapande stadsplanering i teori och praktik.

2019-11-20 kl. 09:00 - 17:00

 

Mer information »

Filmkväll: The Human Scale

2019-11-25 kl. 17:30 - 19:00
Tryggare Sveriges kontor, Carl Gustaf Lindstedts gata 3
Stockholm, 112 69 Sverige

 

Mer information »

december 2019

Filmkväll: Social Life of Small Urban Places (1980)

2019-12-16 kl. 17:30 - 19:00
Tryggare Sveriges kontor, Carl Gustaf Lindstedts gata 3
Stockholm, 112 69 Sverige

 

Mer information »

Utbildningsdag: Platssamverkan och placemaking i teori och praktik

2019-12-18 kl. 09:00 - 17:00
Tryggare Sveriges kontor, Carl Gustaf Lindstedts gata 3
Stockholm, 112 69 Sverige

 

Mer information »

januari 2020

Debattkväll: Ungdomar som rånar ungdomar

13 januari kl. 17:00 - 19:00
Pressklubben, Vasagatan 50
Stockholm, 111 20 Sverige
+ Google Map

Mer info om innehåll och medverkande uppdateras inom kort...

Mer information »
+ Exportera evenemang