Internationella trender inom “policing” – inbjudan till debattkväll

399

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige bjuder in till debattkväll no 83 på Pressklubben i Stockholm den 7 november på temat internationella trender inom “policing”.

Det har knappast kunnat undgå någon att svensk polis är föremål för omfattande kritik. Bakgrunden är ett stort antal rapporter från bl.a. Statskontoret, Riksrevisionen, Brottsförebyggande rådet och Stiftelsen Tryggare Sverige som konstaterat brister i såväl det brottsförebyggande arbetet som i den brottsutredande och brottsofferstödjande verksamheten.

Situationen kompliceras av att svensk polis just nu genomgår den största omorganisationen sedan förstatligande 1965 samtidigt som det uppkommit helt nya utmaningar i form av ökat terrorhot, våldsbejakande extremism och stora migrationsströmmar.

Situationen är emellertid inte unik för Sverige, motsvarande utmaningar gäller för många Europeiska länder. Även USA har en delvis ny situation med en ökande förtroendeklyfta mellan polisen och delar av allmänheten, med diskussioner om “Stop and frisk”, “Black lives matter-rörelsen” och återkommande upplopp till följd.

Vid debattkvällen beskrivs hur olika länder hanterar dessa utmaningar. Medverkar gör bland annat juristen och f.d. polischefen Karl-Pettersson som nyligen, som enda polischef från Norden, deltog i IACP:s internationella polischefskonferens i San Diego, USA.

Tid: Måndag 7 november, klockan 17.00-19.00
Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm
Anmälan: För anmälan eller mer information kontakta William Reinler via e-post: william.reinler@tryggaresverige.org eller ring 08-29 20 00
Sista anmälningsdag: Snarast!

Bli medlem i Viktimologiskt Nätverk. Läs mer här!

Varmt välkommen!

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Hemsida: www.tryggaresverige.org
Trygghetsportalen: http://nyheter.tryggaresverige.org
Twitter: @TryggareSverige