Inbjudan till diskussion om lokalt brottsförebyggande arbete

634

Nya förutsättningar för lokalt brottsförebyggande arbete – inbjudan till seminarium i Norrköping den 25/10

Under de gångna åren har den oberoende stiftelsen Tryggare Sverige arrangerat ett antal nätverksträffar för erfarna brottsförebyggare i kommunerna. Syftet har varit att erbjuda tillfälle att träffa kollegor för erfarenhetsutbyte, att diskutera samverkan på den kommunala nivån samt att försöka hitta nya arbetssätt.

I anslutning till Råd för framtiden i Norrköping den 25 oktober 2012 bjuder vi därför in till ett seminarium på temat ”Lokalt brottsförebyggande arbete – möjligheter och utmaningar”, där vi redovisar några av erfarenheterna från dessa nätverksträffar.

Utgångspunkten för seminariet är också en kartläggning som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört under hösten med ett 30-tal lokala brottsförebyggande råd. Frågeställningar som belyses är bland annat förutsättningar för att bedriva lokalt arbete när polisen står inför en centralisering där samarbetet med kommunerna kommer att sättas på nya prov, där rollen som lokal brottsförebyggare kommer att påverkas och där behovet av kompetensutveckling m.m. måste beaktas.

Datum för seminariet är torsdagen den 25 oktober 2012, kl. 14.00-16.00 på Louis De Geer konsert & kongress i Norrköping. Målgruppen för seminariet är kommunala tjänstemän med ett brottsförebyggande uppdrag.

Seminariet är gratis men anmälan krävs. Sista anmälningsdag är den 19 oktober 2012. För ytterligare information och/eller anmälan kontakta Johanna Nivala på telefon 08-29 20 00 eller via e-post info@tryggaresverige.org.

Vänliga hälsningar, 

Magnus Lindgren
Generalsekreterare 

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
Hemsida: www.tryggaresverige.org
Nyhetsportalen: nyheter.tryggaresverige.org
App: http://brottsofferappen.org 

Följ oss på Twitter: @TryggareSverige