Inbjudan till debattkväll om trygghet i kollektivtrafiken

893

I kollektivtrafiken rör sig dagligen miljontals människor. Bara i Stockholms tunnelbanetrafik sker varje dag över en miljon resor. Man reser till och från arbete, hem, skola, träningar och nöjen. Med utgångspunkt i det är det inte svårt att förstå att människor är intresserade av att veta mer om vad som händer i kollektivtrafiken. Intresset har varit så stort att det producerats en TV-serie, Tunnelbanan, som sänds varje vecka på bästa sändningstid. Som TV-tittare kan man följa arbetet vid SL:s Trygghetscentral och få en inblick i vad som sker i och runtomkring tunnelbanan.

I dag sker ungefär en av fem resor med kollektivtrafik. Branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik driver nu ett fördubblingsprojekt med målsättningen att kollektivtrafiken ska nå en fördubblad marknadsandel, resandet ska fördubblas till 2020. Projektets vision är att alla resenärer år 2020 ska se kollektivtrafiken som en naturlig del i det vardagliga resandet.

Många människor avstår från att åka kollektivt på grund av otrygghet. Resultaten från polisens trygghetsundersökningar visar att så många som 20 procent (och i vissa förortsområden hela 30 procent) av de boende i Stockholm någon gång under en ettårsperiod har avstått från att åka tunnelbana, pendeltåg eller buss på grund av att de känt sig otrygga. Våld, hot och trakasserier är också en del av vardagen för många som arbetar inom kollektivtrafiken.

För att kunna nå målet i fördubblingsprojektet krävs bland annat att kollektivtrafiken kännetecknas av hög tillgänglighet, kvalitet och effektivitet samt att både resenärer och personal kan känna sig trygga såväl på väg till och från kollektiva färdmedel som på pendeltåg, buss, spårvagn, tunnelbana eller båt. Med anledning av det har stiftelsen Tryggare Sverige fått i uppdrag av branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik att se över hur man kan öka tryggheten i kollektivtrafiken.

Med anledning av ovanstående bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige in till en debattkväll om (o)trygghet i kollektivtrafiken. Medverkar gör bland andra Charlotte Rosengren Edgren (Svensk Kollektivtrafik) och trygghetschefen Roger Eriksson (MTR).

Tid: Måndag 26 mars klockan 17.00-19.00
Plats: Pressklubben, Vasagatan 50, Stockholm
Anmälan: För anmälan eller mer information kontakta Johanna Nivala via e-post johanna.nivala@tryggaresverige.org eller på telefon 08 29 20 00.
Sista anmälningsdag: Onsdagen 22 mars

Varmt välkommen!

Johanna Nivala
Sammankallande

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Hemsida: www.tryggaresverige.org
Trygghetsportalen: http://nyheter.tryggaresverige.org
Twitter: @TryggareSverige