Hur skapar vi en trygg stad – inbjudan till frukostseminarium 29/8

1166

Nu byggs ett stort antal nya bostadsområden samtidigt som befintliga upprustas. De kommer att vara människors hem under lång tid. Hur ska vi utforma våra nya stadsdelar så att de blir trygga platser att trivas i – både idag och imorgon? Hur skapar vi social resiliens?

Välkommen att undersöka frågan tillsammans med Stiftelsen Tryggare Sverige, LINK arkitektur och COWI under en frukostdialog där vi belyser social resiliens ur ett trygghetsperspektiv och delar med oss av verktyg för att skapa en trygg och attraktiv stad.

Feministisk stadsplanering ur ett internationellt perspektiv
Cornelis Uittenbogaard, forskare och stadsplanerare på Stiftelsen Tryggare Sverige
Att öka tryggheten i ett område handlar till stor del om att skapa plats för alla. Feministisk stadsplanering har visat sig vara framgångsrikt för att skapa miljöer som är attraktiva – inte bara för kvinnor utan för alla andra också. Cornelis presenterar några internationella projekt och tar upp exempel på aspekter och förändringar i den fysiska miljön att arbeta med.

Social hållbarhet i praktiken­
Niklas Svensson, hållbarhetsrådgivare på COWINiklas kommer att prata om hur man kan skapa trygghet och identitet genom lokala funktioner och samverkan. Han kommer att ta upp exempel på konkreta verktyg som medborgarinitiativ, dialog, dynamisk funktionsimplementering, temporära bygglov och flexibilitet i detaljplanering.

Hur gör man befintliga bostadsområden tryggare i Danmark?
Esben Trier Nielsen, arkitekt på LINK arkitektur
Esben har arbetat med ett antal trygghetsuppgraderingar av befintliga bostadsområden i Danmark. Han kommer att berätta om några unika projekt där trygghetsuppgradering använts för att öka områdets värde och skapa en trivsam och attraktiv livsmiljö.

Seminariet följs av rundabordssamtal på temat Från teori till tillämpning – hur ska vi arbeta med trygghet i det offentliga rummet? Vi diskuterar möjligheter, strategier och framgångsfaktorer för att skapa långsiktigt trygga bostadsmiljöer.

Tid: den 29 augusti kl. 07.30
Plats: LINK arkitektur, Lumaparksvägen 7, Stockholm

Dialogen är den första i en serie om tre där vi lyfter frågan om hur vi skapar stadsdelar som är socialt resilienta.

Anmäl dig här senast den 25/8.

Varmt välkommen önskar,
Stiftelsen Tryggare Sverige, 
LINK arkitektur & COWI