Hur man skapar tryggare städer med stadsplanering – en föreläsning om konceptet BoTryggt2030

132

I samband med Brottsförebyggande rådets nationella konferens Råd för framtiden i Malmö den 21-22 mars presenterade den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med en rad fastighets- och säkerhetsföretag, en modell för att skapa säkra och trygga städer vid namn BoTryggt2030.

Se vår generalsekreterare Magnus Lindgren föreläsa om hur man skapar tryggare städer med hjälp av stadsplanering https://www.youtube.com/watch?v=JTr1GwxHQ2Y

Bakom konceptet BoTryggt2030 står Skanska, HSB, Rikshem, Siemens, ICA Fastigheter, Vasakronan, Förvaltnings AB Framtiden och IKANO Bostad (Huvudsamarbetspartners). Vidare medverkar ASSA ABOLY, LINK Arkitektur och ByggVesta (Samarbetspartners) samt MTR, Mimer, City i Samverkan och Svensk Försäkring (Partnerns). Därtill finns en referensgrupp bestående av bl.a. Boverket, Brottsförebyggande rådet, Fastighetsägarna m.fl.

Läs mer om BoTryggt2030.

Kontakt
Stadsplaneraren Cornelis Uittenbogaard – cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org
Kriminologen Marika Johansson – marika.johansson@tryggaresverige.org
Stadsplaneraren Bo Grönlund – bgron@kadk.dk

Vänliga hälsningar,

Karl-Åke Pettersson
Ordförande

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Hemsida: www.tryggaresverige.org

Följ oss på Twitter: @BoTryggt2030