Frukostseminarium om trygghet i det offentliga rummet – Stockholm 23 mars

670

Onsdagen den 23 mars bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige och City i Samverkan in till ett frukostseminarium i Stockholm på temat “Placemaking, power of ten och programmering – en model för att öka tryggheten i det offentliga rummet”.

I över 5 000 år var trygghets- och säkerhetsfrågor en naturlig del av stadsbyggandet runt om i världen. Städerna bestod av en mix av bostäder, arbetsplatser och näringsverksamheter med naturliga mötesplatser, vilket medförde att människor genom sin närvaro skapade trygghet.

Under 1900-talet, men framför allt från 1960-talet och framåt, förändrades sättet att planera och bygga stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Istället för småskaligt byggdes storskaligt, och istället för integrerat byggdes ABC-städer med arbetsplatser på ett ställe, bostäder på ett annat och centrumanläggningar på ett tredje, med konsekvenser att brott och otrygghet har blivit ett stort problem på vissa platser. Nu när vi står för en kraftig befolkningsökning är det viktigt att inte begå samma eller nya misstag och åter bygga in otryggheten och brottsligheten i våra städer.

Vid frukostseminariet medverkar bl.a. urbanvetaren Thomas Ahlskog från stiftelsen Tryggare Sverige, som redovisar en modell för att skapa levande, attraktiva och trygga platser i staden. Vid seminariet ges även konkreta exempel på hur kommuner, fastighets- och bostadsföretag och andra aktörer kan arbeta för att minska brottsligheten och öka tryggheten och utveckla staden utifrån tankarna om placemaking, power of ten och programmering.

Tid: Onsdagen den 23 mars, kl. 08.00-09.15
Plats: Hotel Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Anmälan: För anmälan eller mer information kontakta Jonas Lindberg via e-post: info@tryggaresverige.org eller ring 08-29 20 00

Varmt välkommen,

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
Hemsida: www.tryggaresverige.org
Följ oss på Twitter: @TryggareSverige

Se vår kortfilm om nya lösningar på gamla problem: https://www.youtube.com/watch?v=VTdymd0f3rA

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.