Frukostseminarium om brottsförebyggande arbete – Stockholm 18 mars

637

Fredagen den 18 mars bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med Mindmancer och SOS Alarm in till ett frukostseminarium om brott och (o)trygghet i Sverige samt en rundtur på SOS-centralen i Stockholm.

Under de senaste åren har en grövre och mer organiserad brottslighet fått fäste i Sverige. Som en konsekvens ökar brott som narkotikahandel, utpressning och människohandel. Detsamma gäller övergrepp i rättssak, olaga hot och bedrägerier. Till det kommer gängkriminalitet, social oro och upplopp i vissa förortsområden. Det innebär att många kommuner står inför stora utmaningar under de kommande åren.

Under frukostseminariet ger Magnus Lindgren från stiftelsen Tryggare Sverige en lägesbeskrivning av frågor som rör brott och (o)trygghet i Sverige. Vidare ges exempel på hur kommuner, fastighetsägare och andra aktörer kan minska brottsligheten och öka tryggheten med hjälp av nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer.

Tid: Fredagen 18 mars, kl. 08.00-09.00 (frukost serveras från 07.30 och efter seminariet finns möjlighet till en rundtur på SOS-centralen)
Plats: SOS-centralen, Malmskillnadsgatan 64, Stockholm
Anmälan: För anmälan: https://sosalarm.se/Formulararkiv-/Anmalan-frukostseminarium/ eller telefon 08-29 20 00.

Varmt välkommen,

SOS Alarm, Mindmancer och Stiftelsen Tryggare Sverige

Om Stiftelsen Tryggare Sverige
Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att erbjuda nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.