Frukostseminarium om brottsförebyggande arbete – Malmö 5 april

607

Tisdagen den 5 april bjuder Stiftelsen Tryggare Sverige tillsammans med Mindmancer och SOS Alarm in till ett frukostseminarium om brottsförebyggande arbete samt en rundtur på SOS-centralen i Malmö.

Under de senaste åren har en grövre och mer organiserad brottslighet fått fäste i Sverige. Som en konsekvens ökar brott som narkotikahandel, utpressning och människohandel. Detsamma gäller övergrepp i rättssak, olaga hot och bedrägerier. Till det kommer gängkriminalitet, social oro och upplopp i vissa förortsområden. Det innebär att många kommuner står inför stora utmaningar under de kommande åren.

Under frukostseminariet ger Magnus Lindgren från stiftelsen Tryggare Sverige en lägesbeskrivning av frågor som rör brott och (o)trygghet i Sverige. Vidare ges exempel på hur kommuner, fastighetsägare och andra aktörer kan minska brottsligheten och öka tryggheten med hjälp av nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer.

Tid: Tisdag 5 april, kl. 08.00-09.00 (frukost serveras från 07.30 och efter seminariet finns möjlighet till en rundtur på SOS-centralen)
Plats: SOS-centralen, Annetorpsvägen 4, Malmö
Anmälan: För anmälan: https://sosalarm.se/Formulararkiv-/Anmalan-frukostseminarium/
Sista anmälningsdag: 31 mars. Antalet platser är begränsat, först till kvarn gäller

Varmt välkommen,

SOS Alarm, Mindmancer och Stiftelsen Tryggare Sverige