Frukostseminarium om ​brottsförebyggande arbete i stadsmiljö – Business Improvement District (BID)

799

Fredagen den 20 maj bjuder Stiftelsen Tryggare och City i Samverkan in till ett frukostseminarium i Stockholm på temat ”Business Improvement District (BID) – en modell för minskad brottslighet och ökade fastighetsvärden”.

Under 1990-talet hade många amerikanska städer stora problem med kriminalitet och otrygghet. Många företagare valde därför att lämna städerna för områden med lägre brottslighet. Konsekvensen blev tomma affärslokaler, minskade fastighetsvärden och lägre skatteintäkter.

För att vända den negativa utvecklingen uppstod nya samverkansformer där fastighetsägare gick samman med handlare, ideella organisationer och andra aktörer i så kallade Business Improvement District (BID). Inom ramen för verksamheten tog de olika aktörerna tillsammans ansvar för ett lokalt avgränsat område i staden (en park, ett bostadsområde, ett affärscentrum etc.).

Arbetsuppgifterna rör främst säkerhet och renhållning med inriktning mot att skapa en levande och attraktiv miljö som attraherar olika grupper; unga som gamla, kvinnor som män etc., men inom ramen för verksamheten hanteras också mer ”strategiska” frågor för området som utveckling av affärslivet, boende och turism.

Under frukostseminariet redovisar Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige) de senaste decenniernas erfarenheter från arbetet inom ramen för Business Improvement Districts. Vid seminariet medverkar även fastighetsutvecklingschefen Anna Nyberg (Vasakronan), gruppledaren i stadshuset Erik Slottner (KD) och VD Per Eriksson (City i Samverkan).

Tid: Fredagen den 20 maj, kl. 08.00-09.15
Plats: Hotel Scandic Klara, Slöjdgatan 7, Stockholm
Anmälan: För anmälan eller mer information kontakta Jonas Lindberg via e-post: info@tryggaresverige.org eller ring 08-29 20 00

Varmt välkommen,

Karl-Åke Pettersson
Ordförande

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Hemsida: www.tryggaresverige.org
Följ oss på Twitter: @TryggareSverige

Se vår kortfilm om nya lösningar på gamla problem: https://www.youtube.com/watch?v=VTdymd0f3rA