Frukostseminarium: “Innovationer och nyheter för ökad säkerhet och trygghet”

Stiftelsen Tryggare Sverige och City i Samverkan bjuder in till ett frukostseminarium onsdagen den 12 juni på temat “Innovationer och nyheter för ökad säkerhet och trygghet”.

Frågor som rör säkerhet och trygghet är i fokus. Samtidigt finns ett behov av nya idéer, nya lösningar och nya samverkansformer. Hur ser de internationella trenderna ut? Vad fungerar och vad fungerar inte? Vilka nya idéer och lösningar finns? Hur kan näringslivet bidra till ökad säkerhet och trygghet?

Vid seminariet medverkar kriminologen Marika Johansson (Stiftelsen Tryggare Sverige), VD Alexis Nicou (Coapps Communication AB), Bussiness Manager Poppe Linge (Teleste Sweden AB), VD Caroline Talsma (Perimeter Protection AB) och VD Per Eriksson (City i Samverkan).