Föreläsningsserie: Säker och trygg stad

Inledning
Trygghetsborgarråd Erik Slottner (Stockholms stad) och Polismästare Erik Widstrand (Polisregion Stockholm)

BoTryggt2030 – en de facto-standard för framtidens stadsplanering
Stadsplanerare och fil.dr. Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige)

Trygghet i nyproduktion och ombyggnation – några konkreta exempel utifrån BoTryggt2030
Polisinspektör Gunilla Rothelius (Polisregion Stockholm) och Säkerhetschef Thomas Mileborn (Sigtuna kommun)

Platssamverkan för säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer
Stadsplanerare och kulturgeograf Erika Sjöqvist (Tryggare Sverige) och Senior Advisor Per Eriksson (City i Samverkan)

Trygghet i befintlig bebyggelse – några konkreta exempel utifrån Nationellt Kunskapscentrum för Platssamverkan
Senior Advisor Per Eriksson (City i Samverkan), Kommissarie Stefan Singman (Polisregion Stockholm) och Affärsutvecklare Kristina Cedrins (ICA Fastigheter)

Feministisk stadsplanering i teori och praktik
Kriminolog Marika Johansson (Tryggare Sverige)

Stad till salu – ett samtal om risker med privatisering av det offentliga rummet och gentrifiering
Senior Advisor Per Eriksson (City i Samverkan), Kulturgeograf Erika Sjöqvist (Tryggare Sverige), Trygghetsborgarråd Erik Slottner (Stockholms stad, KD) och Arkitekt Jerker Söderlind (Stadsliv Ab)

Ett brottsförebyggande- och trygghetsskapande arbete i tiden
Polisinspektör Olof Bratthall (Polisregion Stockholm), Trygghetsborgarråd Erik Slottner (Stockholms stad, KD), och Samordnare Erik von Essen (Länsstyrelsen i Stockholms län)