Fler poliser är inte förklaringen till den minskade brottsligheten i New York

765

New York Police Department (NYPD) är uppdelat i 5 boroughs (stadsdelarna Manhattan, Bronx, Queens, Brooklyn och Staten Island) och i 76 precincts (distrikt/”närpolisområden”). Av dessa ligger 22 på Manhattan.

Vi besöker ett av dem, the 20th Precinct, som ligger på Upper West side mellan 59:e gatan i söder och 86:e gatan i norr. Den västra gränsen utgörs av Hudson River och den östra av Central Park. Det bor ca.150 000 invånare i distriktet. Vi besöker även polishuvudkvarteret på One Police Plaza där vi träffar den biträdande polischefen i New York för att försöka få svar på varför man varit så framgångsrika i arbetet med att minska brottsligheten och öka tryggheten.

Enligt Sergeant Holliday, som är vår värd på the 20th Precinct, har polisarbetet blivit mycket mer effektivt under de 26 år som han jobbat i NYPD. Bilden bekräftas av First Deputy Commissioner Rafael Pineiro, som är den näst högste polischefen i New York. Polischef Pineiro menar att man med hjälp av CompStat-systemet, som bl.a. i detalj redovisar för polisledningen var, vilka och hur många brott som begås i stadens precincts, har lyckats ersatt ett händelsestyrt arbete med ett mer proaktivt och förebyggande arbete.

Varken Sergeant Holliday, Commissioner Rafael Pineiro eller någon annan av de enskilda poliser eller polischefer vi träffar talar alltså om antalet poliser. Istället lyfter man fram hur polisen började ta hjälp av den nya datatekniken för att följa upp brottsstatistik. Utifrån statistiken över var, när, hur och varför brott sker började politiker och polischefer ställa krav på snabba och precisa ingripanden även mot s.k. vardagsbrottslighet (”quality of life criminality”). Detta möjliggör snabba och välriktade åtgärder från polisens sida till skillnad mot tidigare då man i princip bara patrullerade runt utan att bry sig så mycket om hur det egentligen såg ut med brottsligheten, inte ens i det egna närpolisområdet. Polischefen Pineiro är också tydlig då han säger att om man inte tar itu med de små sakerna så går det inte att jobba med de stora.

Ett återkommande begrepp som många använder sig av i sina försök att förklara den minskade brottsligheten och ökade tryggheten är ”accountability” (ansvarsutkrävande). En stor del av framgångsarbetet inom NYPD handlar om ansvarskrävande och ansvarstagande där det införts ett nytt ledningssystem som möjliggör bättre uppföljning av fattade beslut, eller som First Deputy Commissioner Pineiro säger: går det inte att mäta så går det inte att jobba med.