Filmkvällar med Stiftelsen Tryggare Sverige


#TSbio
– En serie filmvisningar med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva platser.

Den sista måndagen varje månad bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till filmkväll med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Kvällarna syftar till att inspirera och ge nya kontakter, idéer och kunskap till stadsplanerare, brottsförebyggare, poliser och andra som arbetar med de urbana utmaningar som Sverige står inför.

Höstens filmkvällar behandlar allt från den debatt och rörelse som aktivisten Jane Jacobs ledde i USA för att bygga mänskligare och mer sociala stadsdelar, till myten och sanningen bakom misslyckandet med miljonprogramsbyggandet under 1960-talet. Filmkvällarna fokuserar också på hur vi istället bör planera och bygga städer i en mänsklig skala för att skapa innehåll och förutsättningar för en säker, trygg och attraktiv plats.

Filmkvällarna pågår mellan kl. 17.30-19.00 och varje film inleds av en av Stiftelsen Tryggare Sveriges experter som kopplar ihop teori och erfarenheter från praktiska, aktuella uppdrag. Under filmen bjuds på enklare snacks och dricka. Kvällen avslutas med en kort sammanfattande diskussion kring filmens budskap och dess betydelse för den egna dagliga verksamheten.

Höstens filmer:

30/9 Citizen Jane – Battle for the city (2016, 92 min)

En film om attraktiva stadsmiljöer och ögon på gatan.

Slaget om New York. På ena sidan står Robert Moses, stadsplaneraren med avsikten att riva halva New York för att bana väg för betongen. På andra sidan Jane Jacobs, den urbana hjälten, som gjorde sitt yttersta för att försvara parkerna, byggnaderna, gaturummet och i förlängningen det lokala, levande samhället.

Anmäl dig här: Visa

28/10 The Pruitt-Igoe Myth (2011, 79 min)

En film om sanningen bakom miljonprogrammets misslyckande.

När bostadsområdet Pruitt-Igoe stod färdigbyggt 1956 lovades moderna och fräscha bostäder åt St. Louis lågavlönade arbetarklass. Knappt 20 år senare hade Pruitt-Igoe förvandlats till ett av USA:s mest ökända slumområden med tomma lägenheter och omfattande kriminalitet och narkotikamissbruk. Området har blivit till ett vidspritt exempel på miljonprogrammets misslyckande. Filmen diskuterar orsakerna till misslyckandet i form av den fysiska utformningen, en ekonomisk nedgång m.m.

Anmäl dig här: Visa

25/11 The Human Scale (2012, 77 min)

En film om den mänskliga skalan i stadsbyggandet.

Arkitekten och professorn Jan Gehl har studerat hur mänskligt beteende påverkas av den fysiska miljön. I den legendariska filmen ”The Human Scale” möts filosofer, arkitekter och stadsplanerare över hela världen. Filmen ifrågasätter våra antaganden om moderniteten och undersöker vad som händer när man sätter människan först i planeringsprocessen.

Anmäl dig här: Visa

16/12 Social Life of Small Urban Places (1980, 55 min)

En film om placemaking och betydelsen av programmering av platser.

På ett lättsamt och humoristiskt sätt berättar urbanisten William H. Whyte om hur vi människor använder staden och hur användningen kan mätas. Filmen handlar om våra beteenden på offentliga platser och hur vi kan skapa förutsättningar för att platser ska vara säkra, trygga och attraktiva. Whyte utgår från devisen: ”människor tenderar att sätta sig där det finns plats att sitta.”

Anmäl dig här: Visa

Deltagandet är gratis och öppet till alla som är intresserade av stadsplanering, arkitektur, den byggda miljön och frågor som rör social hållbarhet, säkerhet och trygghet. Det krävs dock anmälan för vår planering av kvällen. Väl mött!