Filmkvällar med Stiftelsen hösten 2021

#TSbio – En serie filmvisningar med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva platser.

En gång i månaden bjuder den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige in till en coronasäkrad filmkväll med fokus på hur vi skapar säkra, trygga och attraktiva offentliga miljöer.

Kvällarna syftar till att inspirera och ge nya kontakter, idéer och kunskap till stadsplanerare, brottsförebyggare, poliser och andra som arbetar med de urbana utmaningar som Sverige står inför. Höstens filmkvällar behandlar allt från myten och sanningen bakom misslyckandet med miljonprogramsbyggandet under 1960-talet till hur vi bör planera och bygga städer i en mänsklig skala för att skapa innehåll och förutsättningar för en säker, trygg och attraktiv plats.

Filmkvällarna startar kl. 17.00 och pågår till ca 18.30. Varje film inleds av en av Stiftelsen Tryggare Sveriges experter som kopplar ihop teori och erfarenheter från praktiska, aktuella uppdrag. Under filmen bjuds på enklare snacks och dricka. Kvällen avslutas med en kort sammanfattande diskussion kring filmens budskap och dess betydelse för den egna dagliga verksamheten.

Höstens filmer:

The Pruitt-Igoe Myth – 27 september 

En film om sanningen bakom miljonprogrammets misslyckande.

När bostadsområdet Pruitt-Igoe stod färdigbyggt 1956 lovades moderna och fräscha bostäder åt St. Louis lågavlönade arbetarklass. Knappt 20 år senare hade Pruitt-Igoe förvandlats till ett av USA:s mest ökända slumområden med tomma lägenheter och omfattande kriminalitet och narkotikamissbruk. Området har blivit till ett vidspritt exempel på miljonprogrammets misslyckande. Filmen diskuterar orsakerna till misslyckandet i form av den fysiska utformningen, en ekonomisk nedgång m.m.

Anmäl dig här:

Social Life of Small Urban Places – 25 oktober 

En film om placemaking och betydelsen av programmering av platser.

På ett lättsamt och humoristiskt sätt berättar urbanisten William H. Whyte om hur vi människor använder staden och hur användningen kan mätas. Filmen handlar om våra beteenden på offentliga platser och hur vi kan skapa förutsättningar för att platser ska vara säkra, trygga och attraktiva. Whyte utgår från devisen: ”människor tenderar att sätta sig där det finns plats att sitta.”

Anmäl dig här: Visa

Pre-Crime – 29 november

En film om säkerhetiseringen av städer och samhällen.

Skaparna bakom Pre-Crime må ha lånat titeln från Philip K. Dicks dystopiska science-fiction Minority Report, men visar en lika verklig som skrämmande bild av ett brottsförebyggande arbete styrt av teknologi. Till en alltmer kameraövervakad värld har algoritmer adderats för att kunna förutsäga platser där brott kommer att begås och till och med förutsäga hittills oskyldiga medborgares kriminella handlingar. Vi får följa kritiker såväl som förespråkare av denna ”precrime-teknik”, allt medan vi ställer oss frågan hur mycket av vårt privatliv och frihet vi är beredda att offra för säkerhet.

Anmäl dig här: Visa

Push – 13 december

En film om den hänsynslösa bostadsmarknadens konsekvenser för stadslivet.

Tillsammans med FN:s särskilda rapportör för bostadsfrågor reser filmaren Fredrik Gertten över hela världen för att undersöka fenomenet som har kommit att kallas ”den obeboeliga staden”. I många städer världen över ökar boendekostnaderna våldsamt mycket snabbare än den vanliga medborgarens inkomster. Hela stadsdelar ändrar därmed karaktär i takt med att de fattiga vräks och de rika flyttar in. Denna hyllade film undersöker orsakerna till att detta sker genom att träffa drabbade i bland annat Toronto, Seoul och Uppsala. Vem är städerna egentligen till för och vem ska bo där?

Anmäl dig här: Visa

Deltagandet är gratis och öppet till alla som är intresserade av stadsplanering, arkitektur, den byggda miljön och frågor som rör social hållbarhet, säkerhet och trygghet. Det krävs dock anmälan då antalet platser är begränsad. Väl mött!