Elefanten i rummet

Nu släpper Stiftelsen Tryggare Sverige det första avsnittet av samtalsserien “Elefanten i rummet”. Tanken är att i en samtalsform där resonemang kan förtydligas och fördjupas diskutera olika samhällsfrågor som har koppling till det brottsförebyggande eller brottsofferstödjande arbetet. 

Stiftelsen Tryggare Sverige har ledsnat på debatter där frågor som rör brottsofferstödjande och brottsförebyggande arbete förenklas i snitsiga oneliners. Under valåret arbetade vi därför aktivt för att motverka detta, och anordnade kriminalpolitiska debatter där de medverkande fick möjlighet att fördjupa sina resonemang. Nu fortsätter vi det arbetet och lanserar den nya samtalsserien “Elefanten i rummet”, där vi kommer diskutera samhällsfrågor som har koppling till vårt arbete. 

I det första avsnittet resonerar juristen Karl-Åke Pettersson om fem olika tipping points som polisen stått inför, och hur det har påverkat den verklighet vi nu befinner oss i. Ta del av avsnittet och kommentera under hashtaggen #tsdebatt.