BoTryggt2030 – en modell för att skapa säkra och trygga städer

1749

I samband med Brottsförebyggande rådets nationella konferens Råd för framtiden i Malmö den 21-22 mars presenterar den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige, tillsammans med en rad fastighets- och säkerhetsföretag, en modell för att skapa säkra och trygga städer vid namn BoTryggt2030.

I över 5 000 år var trygghets- och säkerhetsfrågor en viktig del av stadsbyggandet runt om i världen. Städerna bestod av en mix av bostäder, arbetsplatser och näringsverksamheter med naturliga mötesplatser, vilket medförde att människor genom sin närvaro skapade trygghet.

Under 1900-talet, men framför allt från 1960-talet och framåt, förändrades sättet att planera och bygga stadsdelar, bostadsområden och bostäder. Det har inneburit en rad problem i form av anonymitet, brottslighet och otrygghet. Det har också medfört stora kostnader då sådant som blivit fel måste rättas till, det gäller inte minst i många av storstädernas miljonprogramområden.

Enligt prognoser från Boverket finns det under de kommande åren behov av drygt 700 000 nya bostäder. Det innebär att det är viktigt att inte begå samma eller nya misstag och återigen bygga in otryggheten och brottsligheten i våra städer. Säkerhets- och trygghetsfrågorna måste därför vara en naturlig del i samhällsbygget.

För att hjälp kommunerna att utveckla dessa frågor lanserar vi nu, tillsammans med rad fastighets- och säkerhetsföretag, konceptet BoTryggt2030. Konceptet handlar om, att utifrån aktuell forskning och beprövade erfarenheter, sprida kunskap om hur olika aktörer kan förebygga brott och öka tryggheten genom det fysiska rummets utformning.

Målet är att under 2018 presentera en de-facto-standard inom området med utgångspunkt i tankarna om situationell brottsprevention och CPTED.

Vill du veta mer?
Vi kommer gärna och presenterar BoTryggt2030 närmare och beskriver hur kommuner och andra kan arbeta utifrån denna modell för att skapa säkrare och tryggare städer.

Vi söker även ett antal kommuner som vill vara delaktiga i att ta fram framtidens standard vad gäller säkerhet och trygghet.

Övriga aktörer som är med i konceptet BoTryggt2030 är Skanska, HSB, Rikshem, Siemens, ICA Fastigheter, Vasakronan, Förvaltnings AB Framtiden och IKANO Bostad (Huvudsamarbetspartners). ASSA ABOLY, LINK Arkitektur och ByggVesta (Samarbetspartners) samt Mimer, City i Samverkan och Svensk Försäkring (Partnerns).

Läs mer om BoTryggt2030.

Kontakt
Stadsplaneraren Cornelis Uittenbogaard – cornelis.uittenbogaard@tryggaresverige.org
Kriminologen Marika Johansson – marika.johansson@tryggaresverige.org
Stadsplaneraren Bo Grönlund – bgron@kadk.dk

Vänliga hälsningar,

Magnus Lindgren
Generalsekreterare

Stiftelsen Tryggare Sverige
Crafoords väg 14
Box 45407
104 31 Stockholm
Telefon: 08-29 20 00
Mobil: 070-510 29 84
Hemsida: www.tryggaresverige.org

Följ oss på Twitter: @BoTryggt2030

✈ Följ med på vår studieresa till New York 23-27 april 2017! 🗽