Anti Avsan Nationella Brottsofferveckan 2013

Anti Avsan (justitieutskottet, M) om Våld och hot i arbetslivet under Nationella Brottsofferveckan 2013