Aktuellt

Publikationer

Ny rapport: Trygghet i kollektivtrafiken

Den här rapporten, som är en andra reviderad upplaga av en rapport från 2012, innehåller en sammanställning av forskning och erfarenheter när det gäller brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kollektivtrafiken. Frågor som behandlas är bland annat vilka resenärer som är otrygga, var de är otrygga, varför de är otrygga och, inte minst, vilka åtgärder som har genomförts och vad som ytterligare kan göras för att öka tryggheten i kollektivtrafiken. Beställ här

 

Ny rapport: Trygghet i skolan

Det förebyggande arbetet i skolan har traditionellt sett varit inriktat mot så kallad social prevention med målet att reducera individers motivation att begå brott. Denna rapport innehåller en sammanställning av aktuell forskning och beprövade erfarenheter när det gäller betydelsen av den fysiska miljön för uppkomsten av brott och otrygghet. I rapporten presenteras också en modell för att kunna förbättra säkerheten och tryggheten i skolor genom situationell brottsprevention. Beställ här

 

Ensam är inte stark – om arbete mot brott och otrygghet i Sverige

Stiftelsen Tryggare Sverige presenterar en ny rapport där vi beskrivit hur det gick till när gängen, de kriminella klanerna och den våldsbejakande extremismen etablerade sig i Sverige samt vilka åtgärder som kan genomföras omedelbart respektive på kort och längre sikt för att skapa ett säkrare och tryggare Sverige. Här kan du ladda ned rapporten

——————————————————————————————————————

I media

DI: “Använd företagen i kampen mot gängen”

“81 procent av företagen i Helsingborg har under det senaste året oroat sig för att utsättas för brott med anledning av den verksamhet de bedriver. Det visar resultatet från Företagens trygghetsundersökning (FTU) som Stiftelsen Tryggare Sverige genomfört i kommunen. Oron tycks dessvärre vara befogad. Hela 65 procent av de svarande uppger sig ha utsatts för någon form av brott.” (Foto: Di/Johan Nilsson/TT) Läs mer här

 

DN: “Stockholm får interaktiv brottskarta inspirerad av modell från New York”

“Magnus Lindgren betonar vikten av att ha djup kunskap om vilka typer av brott som faktiskt sker på olika ställen i Stockholmsområdet så att regionen, kommunerna, polisen och civilsamhället tillsammans kan göra det som behövs för att öka tryggheten för medborgarna.” (Foto: DN/Magnus Hallgren) Läs mer här

 

DN Debatt: “Polisen hanterar många bedrägeriärenden felaktigt”

“För att stärka brottsdrabbades rättigheter lanserar vi i anslutning till Nationella brottsofferveckan 2021 en kostnadsfri tjänst där privatpersoner som utsatts för bedrägeri och fått sin anmälan direktavskriven eller nedlagd kan få en kvalitetsgranskning, en så kallad ”second opinion”” (Foto: Leif R Jansson/TT) Läs mer här

 

GP: “Så orsakade svenska politiker brottsvågen”

“Sverige sticker ut när det gäller brottslighetens karaktär. Det är ett faktum som ansvariga politiker ofta känner sig obekväma med. Men när stiftelsen Tryggare Sverige under tisdagen anordnade ett heldagsseminarium om brottsligheten i Göteborg talades det klarspråk,” skriver Håkan Boström i Göteborgs-Posten. Läs ledaren här

 

UNT: “Vardagen har havererat för delar av Gränby”

I Uppsala Nya Tidning skriver Johan Rudström om situationen kring brott och otrygghet i Gränby, Uppsala. Rudström beskriver Stiftelsen Tryggare Sveriges kartläggning och lyfter slutsatsen som visar att den sociala kontrollen har fått ge vika i vissa områden i Gränby. Läs artikeln här (låst artikel). (Bilden är en genrebild och har inget med kartläggningen att göra) 

 

TV4: “Så växte brottsligheten i Sverige”

Se generalsekreterare Magnus Lindgrens intervju i Tv4 Nyhetsmorgon där Stiftelsens nya rapport presenteras. Rapporten beskriver hur de kriminella klanerna och den våldsbejakande extremismen etablerade sig i Sverige. Se klippet i Tv4 här

 

Aftonbladet: Det gick åt helvete redan på 1960-talet

“Stiftelsen Tryggare Sverige, som inte utan envishet arbetar med att sprida kunskap om brottslighet och otrygghet och som inte försitter en möjlighet att plåga makthavare med frågor om hur de tänker göra samhället bättre, släppte i dag rapporten ”Ensam är inte stark”“, skriver Oisin Cantwell i Aftonbladet. (Foto: SVD/TT) Läs artikeln här

 

Di: Polisens larm: Företagare tvingas vika sig för gängen

“Företagare är en utsatt grupp i Sveriges hårdast kriminellt belastade områden. Den bilden tecknar några av de poliser som har mest erfarenhet av gängbrottslighet. Men näringslivet tas vare sig på allvar när problemen ska beskrivas eller lösas, enligt Magnus Lindgren, som leder tankesmedjan Tryggare Sverige.” Läs artikeln i Dagens Industri här (låst artikel)

 

Om Oss

Stiftelsen Tryggare Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden NGO (non governmental organization) som drivs utan bakomliggande vinstintresse. Syftet är att förbättra hjälpen till brottsdrabbade och att främja utvecklingen inom det brottsförebyggande området. Arbetet är inriktat på att finna nya idéer, nya samverkansformer och nya lösningar.

Verksamheten bedrivs dels i form av en tankesmedja med syfte att öka och sprida kunskap inom detta fält, dels genom konsultverksamhet med syfte att erbjuda kommuner, företag och andra aktörer professionell hjälp att utveckla sin verksamhet.

För att läsa mer om oss kan du klicka här.

Säker och trygg kommun

Frågor som rör säkerhet och trygghet kopplat till brott och ordningsstörningar har blivit allt viktigare under senare år. Nu har vi tagit fram Trygghetsbarometern där du som arbeter med säkerhets- och trygghetsfrågor i en kommun kan svara på ett antal frågor för att se hur din kommun ligger till i detta viktiga arbete.

Hur mår din kommun? Gå till Trygghetsbarometern

I Fokus

 

Det behövs en lokalt förankrad polis  (UNT)

“Lokal polisnärvaro är en förutsättning för att bygga legitimitet och skapa tillit, skriver Magnus Lindgren och Christer Nordström. Även om det har funnits samordningsvinster och andra fördelar med dessa reformer har de bidragit till en rad problem. Exempelvis visar Riksrevisionen i en ny rapport att polisen, trots stora resursförstärkningar, fortfarande saknar en lokalt närvarande och förankrad polis som arbetar långsiktigt och fredat med kontaktskapande, brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamhet. Det vill säga just det som centraliseringen skulle råda bot på.”

 

Polisen måste göras om i grunden (SvD)

“Brottslighetens utveckling och polisens utmaningar gör att vi inte kan fortsätta som förut. Brotts­bekämpningen måste göras om i grunden för att säkra rättsstaten och ytterst demokratin, skriver Magnus Lindgren.”

 

Sammarbeta med näringslivet för att minska brotten, kommuner (SvD)

“Det går inte nog att poängtera vikten av att det lokala näringslivet blir inkluderat i kommunernas brottsförebyggande arbete skriver företrädare för Livsmedelshandlarna, Företagarna, Svenskt Näringsliv och Stiftelsen Tryggare Sverige.”

—————————————————————————————————————-

Sätt brottsligheten i fokus (Di)

“I efterdyningarna av onsdagens dödsskjutning av en polis och den senaste tidens uppmärksammade gängkriminalitet och otrygghet ställer sig allt fler frågan hur den negativa utvecklingen kan brytas. Nu krävs friska, konkreta och omedelbara åtgärder för att vända situationen, skriver Magnus Lindgren, generalsekreterare Stiftelsen Tryggare Sverige och före detta polis.”

—————————————————————

“Enorma insatser krävs mot tystnadskulturen” (SvD)

“Andra länders åtgärder kan visa vägen för att motverka den tystnadskultur som gängbrottsligheten skapat. Vi bör exempelvis placera ut ytterligare 3 000 poliser i de utsatta områdena, skriver Magnus Lindgren.”

——————————————————————————————————————

Lagen används fel – det kostar kvinnoliv (SvD)

“När inte befintlig lag tillämpas – hur kan politiker och självutnämnda experter då tro att ny lagstiftning och strängare straff är lösningen på våld i nära relationer? Det frågar Magnus Lindgren.”

—————————————————————————————————————

Brottsoffer en glömd grupp i samhället (SvD)

“Trots de senaste årens ökade uppmärksamhet på frågor som rör brott och otrygghet är brottsoffren åter den glömda gruppen i samhället. Det skriver Magnus Lindgren, Tryggare Sverige.”

———————————————————————————————————-

Undermålig jämförelse bidrar inte till ökad trygghet (DS)

“Anspråket i SKR:s och MSB:s rapport ”Öppna jämförelser: trygghet och säkerhet 2020” att mäta och rangordna tryggheten i landets 290 kommuner är närmast befängt och saknar helt vetenskapligt värde, då underlaget bygger på en sammanställning av tveksamma eller i sammanhanget direkt olämpliga data, skriver bland andra generalsekreteraren för Stiftelsen Tryggare Sverige och sju kommunstyrelseordförande.”

———-

Polisen hanterar många bedrägeri felaktigt (DN)

“En internrevision från Polismyndigheten av 702 direktavskrivna bedrägeriärenden visade 701 var felaktigt hanterade.”

 

Vi bryr oss

—————————————————————————————————————-

Tryggare Sverige