På uppdrag av Norrtälje kommun genomförde Stiftelsen Tryggare Sverige en trygghetsanalys på Rodengymnasiet år 2017. Genom analysen utkristalliserades en handlingsplan med åtgärdsförslag som rörde allt från det rent organisatoriska till förbättringar av den fysiska miljön. Såhär tänker storrektor Jenny Nordström om resultatet av Trygghetsanalysen:

Hur har trygghetsanalysen påverkat arbetet i Rodengymnasiet?

– Trygghetsanalysen har hjälpt oss på så sätt att den har satt fokus på de förutsättningar som finns i mjuka och hårda värden på skolan. Vi hoppas kunna använda trygghetsanalysen i vårt förebyggande arbete.

Hur bedrevs arbetet tidigare?

– Det har genomförts många goda initiativ, men de har kanske inte alltid varit systematiskt uppstyrda utan handlat om olika insatser på lokala håll. Det här handlar om att ta ett helhetsgrepp kring trygghetsfrågorna i skolan.

Hur ser du på framtiden för Rodengymnasiet?

– Då ser jag att vi har en plan för skolans trygg- och säkerhetsarbete som vi kontinuerligt stämmer av så att vi får en temperaturmätning på tryggheten i skolan. Då kan vi vara snabba med att genomföra de förändringar som behövs så vi verkligen ägnar oss åt det förebyggande arbetet.