#13 BoTryggt2030 – om social hållbarhet, trygghet och Agenda2030

Välkommen till det 13:e avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

I över 5 000 år var trygghetsfrågor en viktig del av stadsbyggandet runt om i världen. I samband med modernismens intåg ställdes många av de tidigare erfarenheterna på ända. Det har inneburit en rad problem i form av anonymitet, brottslighet och otrygghet till följd av det fysiska rummets utformning.

I vilken utsträckning är trygghetsfrågorna beaktade när vi nu åter ska bygga mängder med nya bostäder, offentliga rum och skolor på kort tid?
Möt statssekreteraren Alf Karlsson (MP), hållbarhetschefen Johan Gerklev (Skanska) samt forskaren och stadsplaneraren Cornelis Uittenbogaard (Tryggare Sverige) i ett samtal om betydelsen av den fysiska miljön för att förebygga brott och öka tryggheten. Programledare är Tom von Sivers.

[powerpress feed_url=”https://tryggaresverige.org/cat/podcast/feed”]