#10 Feministisk stadsplanering

1590

Välkommen till det 10:e avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Det offentliga rummet domineras på vissa platser av män, vilket kan medföra att kvinnor känner sig kontrollerade och otrygga och därför drar sig för att vistas i dessa miljöer. Kan ett sätt att skapa trygghet för alla därför vara att låta feministiska teorier påverka stadsplanering och arkitektur vid utformningen av det offentliga rummet?

Möt projektledaren Helen Larsson från Svenska Bostäder, som redovisar hur Svenska Bostäder arbetar med feministisk stadsplanering för att skapa levande, trygga och jämställda platser i staden. Medverkar gör även hållbarhetschefen Ivana Kildsgaard från LINK arkitektur och generalsekreteraren Magnus Lindgren från Stiftelsen Tryggare Sverige i ett samtal om brottsförebyggande arbete, feministisk statsplanering och trygghet. Programledare är Tom von Sivers.