#5 Framtidens polis – närpolis istället för fjärrpolis?

Välkommen till det femte avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Under de senaste åren har polisen kritiserats för att inte vara tillräckligt närvarande i lokalsamhället. Kritiska röster har t.ex. ifrågasatt varför det är de yngsta och minst erfarna poliserna som ofta finns i de mest utsatta områdena. Till det kommer att det finns i princip helt polisfria kommuner samtidigt som det ofta finns många poliser i centralorten.

I detta sammanhang är Dan Eliasson mycket tydlig. Resurser ska “tryckas ut” och “balanseras om” vilket innebär att poliser ska flyttas så att de finns längst ut i organisationen. Men hur ska det gå till i praktiken? Räcker verkligen resurserna?

Detta är några frågor som diskuteras i detta avsnitt där de medverkande utgörs av rikspolischefen Dan Eliasson och generalsekreteraren Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige). Programledare är Tom von Sivers.

[powerpress feed_url=”http://tsv.wpengine.com/cat/podcast/feed”]