#3 New York – från sämst till bäst

1507

Välkommen till det tredje avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dagligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra. I dag, cirka 20 år senare, är bilden helt annorlunda. Den anmälda brottsligheten har minskat med närmare 80 procent sedan 1990, och minskningen verkar fortsätta.

Samtidigt som situationen i New York och i många andra amerikanska städer har förbättrats, har utvecklingen i Sverige varit den motsatta. Under de senaste decennierna har den anmälda brottsligheten ökat med över 20 procent och även om förklaringen delvis handlar om en ökad anmälningsbenägenhet står vi inför ett nytt Sverige där grova våldsbrott, skottlossningar, gängbråk etc. är vardag i vissa bostadsområden.

Men vilka är framgångsfaktorerna? Handlar det om nolltolerans, fler poliser och hårdare tag eller är utvecklingen snarare en effekt av ett förändrat polisiärt arbetssätt? Och är allt guld och gröna skogar?

I det här avsnittet medverkar Olle Wästberg (demokratiutredare, f.d. generalkonsul i New York m.m.) och Magnus Lindgren (generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige). Programledare är Tom von Sivers.