#2 Klotter – konst eller skadegörelse?

1634

Välkommen till det andra avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Enligt Brottsförebyggande rådet anmäls varje år cirka 150 000 skadegörelsebrott, varav ungefär 50 000 avser klotter. Konsekvenserna av dessa brott är förutom stora saneringskostnader för kommuner, fastighetsägare och privatpersoner, även en otrygghet i det offentliga rummet.

Under de senaste åren har många kommuner genomfört insatser i syfte att minska denna typ av brott. Flera kommuner har utarbetat särskilda handlingsplaner med riktlinjer för snabb sanering av klotter. Samtidigt har andra kommuner försökt minska skadegörelsen i form av klotter genom inrättandet av så kallade lagliga graffittiväggar.

Men vad fungerar och vad fungerar inte? Somliga hävdar att lagliga graffitiväggar ökar skadegörelse i närheten av den lagliga väggen, medan andra menar att denna typ av åtgärd minskar både skadegörelsen och saneringskostnaderna.

I det här avsnittet medverkar Hugo Röjgård (ordförande, Graffitifrämjandet), Roger Mogert (kulturborgarråd, Stockholms Stad) och Magnus Lindgren (generalsekreterare, Stiftelsen Tryggare Sverige). Programledare är Tom von Sivers.