#1 Vardagsbrott – en lönsam affär för försäkringsbranschen?

1384

tryggare-sverige-podcast-id3Välkommen till första avsnittet av Myter om brott & (o)trygghet – en podcast från Stiftelsen Tryggare Sverige.

Varje år begås hundratusentals så kallade vardagsbrott i Sverige. Det handlar om allt från cykel- och bilstölder till bostadsinbrott. Konsekvenserna för de drabbade är ofta omfattande i form av ekonomiska förluster, praktiska problem och olika känslomässiga reaktioner. Till det kommer att endast en försvinnande liten andel klaras upp av polisen. Det innebär att denna typ av brott ofta reduceras till en fråga mellan den drabbade och dennes försäkringsbolag.

Försäkringsbolaget If är ett av flera stora försäkringsbolag som på olika sätt utvecklar försäkringslösningar och bedriver kampanjer för att försöka minska denna typ av brottslighet. Men vilket incitament har egentligen försäkringsbolagen för att minska vardagsbrotten? Eftersom försäkringsbolagen täcker upp sin risk med hjälp av höjda premier så uppstår frågan hur pass trovärdiga de är när det gäller kampen mot vardagsbrott?

I detta avsnitt möter vi Göran Kellner, utredningschef på If och f.d. polis, som svarar på denna fråga.