​Tryggare Sverige tar fram lägesbild beträffande våldsbejakande extremism

103

Den oberoende tankesmedjan Stiftelsen Tryggare Sverige har av den Nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism fått i uppdrag att medverka till att ta fram en ny och fördjupad lägesbild kring kommunernas arbete mot våldsbejakande extremism.

Lägesbilden kommer att bestå av två delar, dels en kartläggning av den lokala förekomsten av våldsbejakande extremism, dels en analys av vad kommunerna faktiskt gör för att motverka eller på annat sätt hantera sådan extremism. Som underlag för lägesbilden kommer en kvantitativ enkätundersökning genomföras. Dessutom kommer Stiftelsen Tryggare Sverige i samarbete med Samordnaren genomföra kvalitativa intervjuer. Den samlade bilden kommer att presenteras under Almedalsveckan i juli och ligga till grund för det fortsatta arbetet på nationell och lokal nivå.

Den senaste lägesbilden som togs fram presenterades i april 2016. Den visade bland annat att över hälften av landets kommuner hade en lägesbild över våldsbejakande extremism och 127 kommuner hade eller var på väg att ta fram en handlingsplan.

För mer information, kontakta:
Generalsekreterare Magnus Lindgren (Stiftelsen Tryggare Sverige), 08-29 20 00