Utbildningar

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar utbildningar i syfte att öka den allmänna kompetensen hos brottsförebyggare, kommunpolitiker, stadsplanerare, arkitekter, skolpersonal, m. fl. aktörer. Detta är de utbildningar som stiftelsen anordnar:

Strukturerat brottsförebyggande arbete
Brottsdrabbades reaktioner och behov
Hot- och riskbedömningar