Studieresor

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar studieresor i syfte att ta del av internationell kunskap om hur brottsförebyggande arbete bedrivs i andra länder. Studieresorna har arrangerats till Moutiala (2011), New York (2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016) samt Amsterdam (2013, 2014, 2015, 2016, 2017). Nedan ges exempel på studieresor som anordnats:

Studieresa till Amsterdam
Studieresa till New York

Studieresa till Wien
I Wien har staden aktivt tagit ställning för att skapa säkrare och tryggare platser för kvinnor. Men hur har detta fungerat i praktiken, och vilka följder har det fått?

Följ med på en studieresa till Wien och träffa politiker, polis, inrikesdepartementet, avdelningen för jämställdhetsintegrering, stadsplanerare och arkitekter. Se prisbelönta bostadsområden i Wien som byggts för att vara tillgängliga och inkluderande för alla.

Läs mer här