Konferenser

Stiftelsen Tryggare Sverige anordnar konferenser med syfte att belysa frågor som rör brottsdrabbade, deras rättigheter och brottsförebyggande arbete. Nedan ges exempel på konferenser som anordnats:

Brottsförebyggande aspekter om flyktingsituationen
Konferens om kollektivtrafikens roll i kommunernas brottsförebyggande arbete
Konferens om framtidens städer