Verksamhet

Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder en professionell verksamhet som bedrivs på nationell och lokal nivå. Denna verksamhet bygger på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgår från ett helhetsperspektiv där frågor som handlar om brottsdrabbades situation hålls ihop med brottsförebyggande verksam­het.

Tjänster

De tjänster som stiftelsen erbjuder är:

Hela platsens betydelse

Det trygghetsfrämjande arbetet som Stiftelsen Tryggare Sverige utövar handlar, som synes ovan, exempelvis om trygghetsanalyser och trygghetsmätningar. Syftet med det är att främja tryggheten i den offentliga miljön. Den bärande tanken är att det i ett trygghetsarbete är viktigt att se hela platsens betydelse. Ingen plats är exempelvis opåverkad av dess näraliggande områden. Detta är de områden som stiftelsen arbetar med: