Tankesmedja

En del av Stiftelsen Tryggare Sveriges arbete handlar om att belysa, upptäcka och diskutera brottsofferfrågor. Detta görs genom exempelvis debattkvällar och frukostseminarier där stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra intresserade aktörer; dvs. privat och offentlig förenas. En sådan tvärsektionell, fristående organi­sa­tion har tidigare inte funnits i Sverige inom trygghetsområdet.

Tankesmedjan bedrivs på både nationell och lokal nivå. I tankesmedjan bedrivs följande arbete:

  • Brottsofferappen, med lokalt anpassad information som brottsdrabbade kan använda utan kostnad för att tillvarata sina rättigheter.
  • Ett Viktimo­logiskt Nätverk, för forskare, studen­ter och yrkesverksamma inom områ­det
  • Frukostseminarium, som bedrivs med fokus på brottsdrabbades rättigheter och brottsförebyggande arbete.
  • Den Nationella brottsofferveckan, där olika seminarier bedrivs under en vecka varje år med fokus på brottsdrabbades rättigheter och brottsförebyggande arbete.