Studieresa till New York

I början av 1990-talet var brottsligheten hög och otryggheten påtaglig i New York. Dag­ligen rapporterade media om grova våldsbrott, det ena värre än det andra, och hamnade man ett kvarter fel på Manhattan kunde det gå illa. I dag, cirka 20 år senare, är bilden helt annor­lunda. Staden är en av de säkraste och tryggaste i världen och den anmälda brottsligheten har minskat med närmare 80 procent sedan 1990.

Förklaringarna till den positiva utvecklingen är flera; det handlar bland annat om användandet av ny teknik, nya polisiära arbetsmetoder samt nya samverkansformer med fokus på stadsutveckling, så kallade Business Improvement District (BID).

För att ta del av erfarenheter, goda exempel och reflektioner från praktiker och teoretiker när det gäller stadsutveckling och säkerhet har Stiftelsen Tryggare Sverige valt New York som ett viktigt studieresemål.

Studieresan innehåller en rad studiebesök och föreläsningar med särskilt fokus på det fysiska rummets utformning, stadsförbättring och situationell brottsprevention, inklusive konceptet BoTryggt2030.

Målgruppen är fastighetsägare, kommunpolitiker, stadsplanerare, näringslivsrepresentanter samt kommunala säkerhets- och trygghetssamordnare.

För mer information, kontakta magnus.lindgren@tryggaresverige.org

Tillbaka till studieresor