Så här arbetar vi


Stiftelsen Tryggare Sverige erbjuder en professionell verksamhet. Den bedrivs tvärsektoriellt tillsammans med stat, kommun, näringsliv, ideella organisationer och andra intresserade aktörer; dvs. privat och offentlig samverkan i nya roller. En sådan fristående organisation har tidigare inte funnits i Sverige inom trygghetsområdet. Vidare ska stiftelsens verksamhet bygga på beprövad erfarenhet och aktuell forskning och utgå från ett helhetsperspektiv där frågor som handlar om brottsdrabbades situation hålls ihop med brottsförebyggande verksamhet.

Verksamheten ska bedrivas på både nationell och lokal nivå. På nationell nivå har Tryggare Sverige startat en tankesmedja som innehåller:

  • en funktion som Ombudsman för brottsdrabbade med uppgift att tillvarata brottsdrabbades rättigheter,
  • ett Viktimologiskt Nätverk för forskare, studenter och yrkesverksamma inom området,
  • en Trygghetsakademi med Sveriges ledande forskare och praktiker som arbetar med trygg­hetsfrågor,
  • ett virtuellt Utvecklingslaboratorium med syfte att samla, ta del av, utveckla och visa på behovet av modern teknik i trygghetsarbetet, särskilt med fokus på brottsdrabbade (denna del är under uppbyggnad).

På lokal nivå har Tryggare Sverige utvecklat trygghetsfrågorna genom att:

  • utarbeta ett Internetbaserat verktyg, Trygghetsguiden, med lokalt anpassad information som brottsdrabbade gratis kan använda för att tillvarata sina rättigheter.

När det finns ekonomiska medel avser stiftelsen också att engagera en lokal specialist (så kallad Trygghetskoordinator) för att ytterligare utveckla det lokala trygghetsarbetet.

Kommentarsfunktionen är avstängd.

Vi bryr oss: